Nórsko : Strana práce chce povinný ultrazvuk do dvanásteho týždňa tehotenstva za účelom odhaľovania prípadných poškodení plodu

Nórska strana práce (AP) navrhuje zákon, podľa ktorého by všetky ženy do dvanásteho týždňa tehotenstva mali podstúpiť USG vyšetrenie, s cieľom odhaliť prítomnosť Downovho syndrómu a iných ochorení u nenarodeného dieťaťa. Odporcovia návrhu sa obávajú zneužitia na eugenické účely a následného zvýšenia počtu selektívnych potratov.
V súčasnosti sa v Nórsku vykonáva povinné ultrazvukové vyšetrenie medzi 18.-20. týždňom tehotenstva.
Helga Pedersen, zástupkyňa Strany práce argumentuje, že ženy majú mať možnosť čo najskôr spoznať zdravotný stav svojho dieťaťa a prípadne prijať rozhodnutie o pokračovaní tehotenstva resp. jeho ukončení, ako aj veľkým počtom žien, vyhľadávajúcich služby skoršieho ultrazvukového vyšetrenia v súkromných klinikách, ktoré je však finančne náročné a teda nie je dostupné pre všetkých. 
Proti návrhu sa postavila najmä Socialistická ľavicová strana (SV), ktorej členovia upozorňujú na pravdepodobnosť nárastu potratov na základe zisteného genetického poškodenia. Rovnako sa obávajú negatívnej konfrontácie z etického pohľadu a následného vplyvu na hodnoty spoločnosti, keďže bude nespravodlivo vymedzená jedna skupina ľudí,  považovaná za záťaž pre spoločnosť.
V Nórsku sa zároveň objavuje aj smutná tendencia zo strany medicínskych expertov, ktorí chcú dosiahnuť zvýšenie hranice pre povolený potrat na 16 týždňov veku plodu. 
Podľa ich názoru, „v prípade požiadavky o neskorší potrat ako do 12.týždňa, musí žena požiadať o súhlas súd,no ešte sa azda nestalo, že by súd žiadosti nevyhovel…“ . Tento postup teda považujú za čisto formálnu byrokraciu.
Návrh sa pravdepodobne tak ľahko nestretne so všeobecnou podporou (žiada sa dodať – našťastie). Bývalá nórska ministerka spravodlivosti Karita Bekkemellem napríklad konštatuje, že „neexistujú žiadne medicínske ani iné dôvody na zmenu zákona o povolenom potrate na žiadosť ženy“. 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.