Vyhlásenie

Podporujeme kroky zdravotníkov z univerzitných a fakultných nemocníc nevykonávať umelý potrat. Nepoužívame výraz prerušenie tehotenstva, lebo ide o výraz zavedený počas totalitného režimu na zatretie pravdy a falošné upokojenie svedomia. Nejde o prerušenie, ale o ireverzibilné ukončenie tehotenstva usmrtením nenarodenej ľudskej bytosti.

Preto:

1. Oceňujeme univerzitné a fakultné nemocnice a najmä tých lekárov, gynekológov či anesteziológov, i ďalších zdravotníkov, že kategóriu svedomia a profesionálnu prísahu  povýšili nad atmosféru pohodlia a peňazí, t. j. nad kultúru konzumnej spoločnosti. Medicínska veda a ľudská zodpovednosť v súčasnosti umožňuje posunúť moment slobodného rozhodnutia o tehotenstve k momentu  počatia ľudskej bytosti a konať zodpovedne. Medicína  a veda teda aj univerzity a fakulty a ich nemocnice musia život chrániť a nie usmrcovať.
2. Oceňujeme liberálnych a konzervatívnych politikov (SaS, KDH, SDKÚ), že odmietli z tejto otázky vytĺkať politický kapitál a akceptovali rozhodnutie zdravotníkov univerzitných nemocníc, univerzít a ich absolventov nevykonávať potrat v dôsledku výhrady vo svedomí.
3. Oceňujeme ministrov zdravotníctva  a sociálnych vecí a vlády SR v posledných troch volebných obdobiach, ktoré v každom období a opäť aj teraz zvýšili sociálne dávky, istoty v materstve a tým prispeli k poklesu potratov.
4. Oceňujeme NR SR, ktorá v r. 2008 presadila obmedzenie prístupu k potratu zavedením úplného poučenia a čakacej doby, (návrh poslanca Zelníka a Muškovej) a to veľkou väčšinou koaličných a opozičných poslancov, len sedem poslancov NR SR bolo proti.
5. Oceňujeme bývalého prezidenta Ing. R. Schustera a súčasného prezidenta doc. I. Gašparoviča, že sa postavili za kultúru života – prvý, keď odmietol podpísať zákon, liberalizujúci UPT a druhý, keď podpísal podanie na Ústavný súd proti liberalizácii potratu a keď v r. 2009 podpísal spomínanú novelu zákona o zdravotnej starostlivosti NR SR, obmedzujúcu prístup k potratu.

Celé Vyhlásenie si môžete stiahnuť TU.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.