Konferencia Kresťan v dnešnej nemocnici

Rada pre pastoráciu v zdravotníctve pri konferencii biskupov Slovenska v spolupráci s duchovnou službou v nemocnici a Katolícka zdravotnícka únia pozývajú na VI. konferenciu Kresťan v dnešnej nemocnici, ktorá sa uskutoční dňa 30. apríla 2011 v Martine na tému: „Výzvy a postoje v službe dieťaťu„.

Konferencia sa začína sv. omšou o 8.00 hod. vo farskom kostole a pokračuje od 9.30 hod. programom vo veľkej zasadačke mestského úradu, ul. Vajanského 1.

Účastnícky poplatok – 15€ /platí sa na mieste pri prezentácii/. Ranné občerstvenie a obed zabezpečený.

Prihlásiť sa môžete najneskôr do 15. apríla 2011 na:
– e-mail: mariakocis22@gmail.com /pozor! – zmena e-mail adresy/
– mobil: 0905/502 018
Program a bližšie informácie nájdete TU.

Tešíme sa na spoločné stretnutie a nech Vám Pán žehná!
Za organizačný výbor MUDr. Mária Kočišová

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.