Chile získalo medzinárodné ocenenie za ochranu života a rodiny

Medzinárodný výbor zložený z viac ako 30 mimovládnych organizácii udelil ocenenie Čílskej republike za úspechy dosahnuté v oblasti ochrany materstva a počatého života. Hlavným dôvodom je nízka úroveň materskej úmrtnosti v krajine, ktorá je najnižšou v celej Latinskej Amerike, ako aj dôsledná ochrana života od počatia. Potrat je v Chile zakázaný vo všetkých štádiach tehotenstva.
Chilská vláda podporuje dva významné programy, ktoré majú viesť jednak k rozšíreniu možností a zlepšeniu dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre tehotné ženy s ťažkými životnými podmienkami alebo problematickou graviditou, aby tak mohli donosiť svoje dieťa – „Comprometidos por la vida“ – Zamerané na život, ako aj ochrane malých detí pred narodením i po ňom a všestrannej pomoci ich rodičom pri výchove v prípade potreby – „Chile crece contigo“ – Chile rastie s tebou.
Tieto projekty vytvárajú presvedčenie, že aj nenarodené dieťa je členom rodiny a potrebuje ochranu i starostlivosť.
Ocenenie patrí celej krajine a jej predstavitelia sú ním veľmi poctení, ako sa vyjadril veľvyslanec Chile pri OSN Octavio Errazuriz.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.