25. marec – Deň počatého dieťaťa

Začína sa mediálna časť ku kampani 25. marec – Deň počatého dieťaťa. Ide o pravidelnú celoslovenskú  kampaň mimovládnych organizácií združených vo Fóre života. Jej cieľom je šíriť úctu ku každému dieťaťu od počatia, zdvihnúť verejne hlas na ich obranu, šíriť argumenty v prospech ochrany detí ako aj dať možnosť verejne prejaviť postoj za život. Tento rok prebieha 11. ročník kampane.

Kampaň je možné podporiť nosením bielej stužky na odeve v týždni od 21. 3. 2011 do 27. 3. 2011. Biela stužka je symbol rešpektovania práva na život od počatia. Centrálnym dňom je 25. marec, ktorý je na Slovensku vyhlásený za pamätný Deň zápasu za ľudské práva. Takisto kresťania na celom svete oslavujú v tento deň slávnosť Zvestovania Pána, teda spomienku na počatie Ježiša Krista. Preto je vhodným termínom aj na poukázanie na potrebu chrániť právo na život tých najzraniteľnejších – detí pred narodením.

Tohtoročným mottom je: „Život je krásny. Chráňme ho od počatia.“ Optimistickým posolstvom chceme osloviť najmä mladých ľudí a mladých rodičov k úcte k človeku od počatia, prípadne k prijatiu dieťaťa v ťažkej situácii.

Počas kampane budú prezentované projekty konkrétnej pomoci Fóra života, a to poradňa Alexis (www.alexisporadna.sk) a projekt Zachráňme životy (www.zachranmezivoty.sk).

Podporiť nás môžete na čísle účtu 0422874576/0900. Všetky dôležité informácie sú uvedené aj na domovskej stránke kampane www.25marec.sk.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.