Deviatnik za nenarodené deti


Otcovia pavlíni vo farnosti sv. Gorazda v Topoľčanoch pozývajú všetkých veriacich od štvrtka 17. marca 2011 k modlitbe Deviatnika za nenarodené deti, ktorý sa budú denne modliť po večerných sv. omšiach. V stredu a v sobotu po rannej sv. omši a v nedeľu po sv. omši o 9:00 hod. Deviatnik vyvrcholí dňom 25. marca 2011, kedy v rámci večernej sv. omši vo farskom kostole uskutočnia spolu s veriacimi dobrovoľný – slávnostný akt zaviazania sa k duchovnej adopcii nenarodeného dieťaťa po dobu 9 mesiacov.

Administrátori web stránky:
http://sites.google.com/site/pavlini700rokov/

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.