25. marec – Deň počatého dieťaťa vo vašom okolí

Na základe spätnej väzby od vás vám ponúkame stručný oznam o pripravovaných akciách počas blížiaceho sa Dňa počatého dieťaťa. Pozývame i vás, aby ste sa zapojili a takisto vás prosíme, aby ste nám ešte o pripravovaných akciách vo vašom okolí napísali.

Bratislava
25. 3. 2011 bude približne 30 dobrovoľníkov rozdávať stužky na námestiach.
Cirkevné konzervatórium plánuje rozdávať biele stužky a letáky pred školou v stredu 23.3.2011.
V stredu 23.3. sv. omša v Kostole sv. Ladislava, po nej modlitebný pochod za ochranu počatého života k Pamätníku nenarodených detí na Bezručovej ulici.
Krížová cesta za záchranu počatého života bude dna 25. 3. 2011 o 18.00 hod. v Kostole Narodenia Panny Márie Dlhé Diely. Pri tejto príležitosti sa budú rozdávať pred a po sv. omši informačné letáky a biele stužky ako symbol úcty k životu.
Rodinné centrum Klbko pozýva všetky mamy na Krížovú cestu matiek za nenarodené deti dňa 25. 3. o 17:30 v kostole sv. Františka v Karlovej Vsi. Po jej skončení možnosť pre mamy prijať sviatosť zmierenia.
Farnosť sv. Michala v Karlovej Vsi v Bratislave /Kláštor minoritov/ v spolupráci s Rodinným centrom Klbko organizuje rozdávanie bielych stužiek mladými v okolí školy, centra i kostola. Pripravuje sa krížová cesta za počaté a nenarodene deti, prezentácie a svedectvá v kostole i v rodinnom centre, stretnutie mladých rodín a detské stretnutia na tuto tému.

Trnava
Otcovia Pavlíni pozývajú zapojiť sa do Duchovnej adopcie, ktorá sa začne práve dňa 25. marca. Spoločný začiatok, bude vykonaný v kostole sv. Jozefa v Trnave po sv. omši o 9,00 hod a tiež v Kostole Najsv. Srdca Ježišovho v Trnave na Tulipáne po sv. omši o 18,00 hod. viac o duchovnej adopcii http:///duchovna-adopcia-dietata.
 Požehnanie tehotných mamičiek bude 25. marca v Kostole Najsv. Srdca Ježišovho v Trnave na Tulipáne po sv. omši o 18,00 hod. Prosím pozvite tiež tehotné mamičky zo svojho okolia.
Takisto Základná školu Angely Merici v Trnave bude informovať svojich žiakov o akcii.

Štúdio LUX communication (viac informácií v prílohe alebo na www.lux.sk/bella) si Vás dovoľujem pozvať do kina na film Bella. Premiéra je 25. marca, na Deň počatého dieťaťa. V Trnave sa bude premietať v Cinemax Trnava.

Nitra
V nitrianskom UPC sú k dispozícii pre študentov a návštevníkov stužky a letáčiky, budúci týždeň organizuje UPC stretnutie so psychológom a gynekológom.
Centrum pre rodinu organizuje rozdávanie stužiek v uliciach Nitry v stredu 23.3. (5 dobrovoľníkov vrátane študentov). Ďalší dvaja dobrovoľníci – študenti budú rozdávať stužky a letáčiky v utorok 21.3. vo františkánskom a piaristickom kostole v Nitre.
  
Trenčín
20.3. prebehlo rozdávanie stužiek a letákov po sv. omšiach v Kostole sv. rodiny v Trenčíne Juh, ďalšie rozdávanie stužiek bude v uliciach mesta 25. 3. 2011 (2 dobrovoľníčky z piaristického gymnázia v Trenčíne) a Krížová cesta v Kostole sv. rodiny tiež 25. 3.

Žilina
V pondelok až piatok (t. j. od 21. do 25. 3. 2011) od 11.30 do 15.30 sa bude nachádzať 6 dobrovoľníkov každý deň na uliciach Národná, Hlinkovo námestie, Mariánske námestie, Štúrovo námestie – popri Auparku. Pripravuje sa stánok na Mariánskom námestí na piatok 25. marca.
UPeCe v spolupráci s Vysokoškolským združením ŠANCA (študentská kaviareň) chce urobiť masívnejšiu kampaň pre ich zákazníkov a študentov ŽU, rozdávanie stužiek a letákov od stredy 23.3. do piatku 25.3.
Do kapmane je zapojené i Gymnázium sv. Františka v Žiline, ktoré informuje svojich žiakov o možnostiach zapojenia sa.
V Tepličke nad Váhom pripravuje program proRodinné o. z. Rovnosť Teplička (R. T.) v Tepličke nad Váhom v nedeľu 27. 03. 2011 v ZŠ Žofie Bosniakovej v Tepličke n./Váhom o 15.00h.

Banská Bystrica
25. 3. žiaci Katolíckeho gymnázia uskutočnia rozdávanie stužiek na námestí, aj pre žiakov školy, z UPC 21.3. rozdávajú stužky dvaja dobrovoľníci v meste.

Zvolen
V stredu 23.3. pri pravidelnej sv. omši pre študentov (cca 60) na Zvolenskom zámku prebehne rozdávanie stužiek a letákov.

Košice
Sv. omša v Seminárnom kostole 25.3. o 16,30 hod., ktorú bude slúžiť p. arcibiskup Bernard Bober,  rozdávanie stužiek pred a po sv. omši. Pochod za život po sv.omši.

Prešov
UPC – 23.3.2011 o 20.30 hod. Krížová cesta z vysokoškolského internátu na Kalváriu, rozdávanie stužiek a letákov na stretnutí študentov v UPC , na fakultách, technickom internáte. V meste budú dobrovoľníci rozdávať stužky a letáky 25.3. v čase, keď mládež bude vychádzať zo škôl, cca od 14-tej do 16-tej hodiny.

Levice a okolie
V Leviciach sa  budú rozdávať stužky v meste. Na Cirkevnej škole sa budú žiakom a študentom rozdávať stužky a letáky. V nedeľu 27.3. bude v Leviciach na Kalvárii dekanátna krížová cesta za nenarodené deti, ktorú sa budú modliť deti z levického dekanátu. Budem mať dve stretká s mladými o úcte k životu. Do stužky sa zapájajú farnosti z levického dekanátu, krupinského a farnosť Želovce. V Krupine sa uskutoční krížová cesta v piatok za nenarodené deti. Taktiež sa budú rozdávať stužky. Predpokladaný počet dobrovoľníkov je 25

Aktivity v regióne Liptov, Orava ku 25.marcu DPD
• Ružomberok: prednáška a diskusia s výkonným riaditeľom Fóra života Ing. Marekom Michalčíkom na tému Ochrany života, Gymnázium sv. Andreja, 21.3.2011, poobede prednáška na Fakulte zdravotníctva , Katedre pôrodnej asistencie v Ružomberku. V rámci toho dňa vytvorenie stánku Fóra života na FZ KU v Ružomberku, na gymnáziu fotovýstava k téme Ochrany života.
• Rozdávanie stužiek vo farnostiach v rámci regiónu Liptov, Orava
• Rozdávanie stužiek na KU v Ružomberku, na Gymnáziu Hatallu v Trstenej, na Ústave sociálnej práce VŠ sv. Alžbety v Trstenej
• Premietanie filmu Láska je voľba
• Prednáška a beseda na Cirkevnej základnej škole v Dolnom Kubíne na tému Ochrany života od počatia
• Sv.omše na prolife úmysel, modlitby , krížová cesta za nenarodené deti a deviatnik (Dolný Kubín, Oravská polhora a iné obce –nezisťovala som podrobne, kto sa zapojí )
Rozdávanie stužiek na námestiach: Ružomberok, Trstená, Dolný Kubín, Námestovo

Senica a Záhorie
Stužky sa budú rozdávať na námestí v Senici 25. marca od 9. hod. do 17. hod. – štyria dobrovoľníci.
Informáciu o DPD je aj na stredných školách v Senici, na strednej škole v Skalici, v Holíči, v mestských autobusoch, v miestnych novinách Záhorák a My, v občasníku organizácie Domka, občasníku organizácie Združenie saleziánov spolupracovníkov. Organizujeme stretnutie v pastoračnom centre v Senici dňa 19. 3., kde chceme vyzvať zúčastnených, aby sa pripojili k tejto akcii, aby nosili stužky a prípadne ich rozdávali vo svojich farnostiach. V Šaštíne, Senici a v Holíči budú rozdávať biele stužky v nedeľu po sv. omši.

Do kampane Deň počatého dieťaťa sa plánuje zapojiť i obec Liesek, obec Malá Hradná v spolupráci so združením detí a mládeže Nodam. Budú tam vyvesené plagáty a 25. marca budú dobrovoľníci rozdávať letáky. Informácie o kampani budú aj v Pastoračnom centre v Myjave.
V meste Žiar nad Hronom prebieha od Popolcovej stredy Petícia proti potratom v našej nemocnici a pri podpisovaní budú zároveň rozdávané materiály na ochranu života a o Dni počatého dieťaťa.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.