Fórum života poslalo poslancom list a biele stužky

Občianske združenie Fórum života dnes pri príležitosti 25. marca – Dňa počatého dieťaťa doručilo list poslancom NR SR. Združenie vyzvalo poslancov, aby si na znak úcty ku každému dieťaťu od počatia a jeho právu na život pripli biele stužky, ktoré boli pribalené k listu.

Predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová sa na poslancov v liste obrátila aj týmito slovami: „Pozývame Vás do fóra, „fóra života“, v ktorom práve Vy môžete byť advokátom tých najslabších a svojím rozhodovaním prispieť k zlepšeniu postavenia počatých detí a ich rodičov. Veď je absurdné, aby ochrana zvierat v našej legislatíve bola silnejšia ako ochrana počatého dieťaťa!“

V roku 2011 sa uskutočňuje už 11. ročník kampane 25.marec – Deň počatého dieťaťa. Kampaň realizuje  občianske združenie Fórum života, ktoré združuje 39 organizácií z celého Slovenska. Cieľom Fóra života je chrániť ľudský život od počatia po prirodzenú smrť a podporovať rodinu ako optimálne miesto vzniku a rozvoja ľudského života.

Viac informácií o Dni počatého dieťaťa a Fóre života sú k dispozícii na www.25marec.sk a http://www.www.forumzivota.sk/.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.