Konferencia Vyber si život bola zameraná na práva ľudí s postihnutím

V dňoch 25. – 26. marca 2011 sa v Rajeckých Tepliciach uskutočnil XIII. ročník konferencie VYBER SI ŽIVOT pod záštitou poslankyne Európskeho parlamentu Anny Záborskej a primátora mesta Rajecké Teplice Petra Dobeša. Bola zameraná na problematiku úcty k ľuďom s postihnutím pod heslom Zmyslom života je láska, nie ideálne zdravie. Dlhodobým cieľom konferencie je dať priestor na diskusiu o potrebe ochrany ľudského života od počatia po prirodzenú smrť. Konferenciu organizovali Áno pre život, n. o., Fórum života, o. z. a Katedra Pastorálnej teológie RKCMBF Univerzity Komenského. Konferencia sa koná v súvislosti s 25. marcom – Dňom počatého dieťaťa. 

Počas konferencie účastníci hľadali odpoveď na otázku v čom spočíva hodnota ľudského života a zamýšľali sa nad formami podpory a pomoci pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. V prvý deň konferencie vystúpili trnavský arcibiskup Róbert Bezák, lekári Ivan Palúch a Andrej Hrádocký, ale i poslankyňa NR SR Jana Žitňanská.

V programe druhého dňa boli na programe príhovory teológa Daniela Diana, gynekológa Ivana Wallenfelsa a Wolfganga Heringa z Nemecka. Dôležitou súčasťou programu boli viaceré svedectvá ľudí so zdravotným znevýhodnením a členov ich rodín. O svoje svedectvo sa podelili paraolympijská víťazka Veronika Vadovičová, Dominik Drdul, Juraj Šuster a Bohumil Chmelík. Problematike podpory ľuďom so zdravotným znevýhodnením a ich inklúzie do spoločnosti sa venovali príspevky špičkových odborníčiek na tieto témy Márie Šustrovej, Márie Orgonášovej a Viery Záhorcovej.

„Cieľom Fóra života je budovať spoločnosť, ktorá rešpektuje každý ľudský život od počatia po prirodzenú smrť. Táto konferencia potvrdila, že problematika ochrany života ľudí s postihnutím a rešpekt ich ľudskej dôstojnosti je neoddeliteľnou súčasťou záujmu Fóra života.“ –  povedala na margo konferencie predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová.   

Cena Antona Neuwirtha za ochranu života 2011
Súčasťou konferencie Vyber si život bol 7. ročník odovzdávania Ceny Antona Neuwirtha za ochranu života. Oceňovanie prebehlo 25. marca 2011 vo večerných hodinách.

V kategórii Slovenská osobnosť cenu získala Mária Šustrová, lekárka a vysokoškolská profesorka. Fórum života jej udelilo cenu za prípravu a realizáciu prvého programu optimálnej zdravotníckej starostlivosti pre deti, dospievajúcich a dospelých s Downovým syndrómom, za dlhoročnú starostlivosť o deti a dospelých s Downovým syndrómom a za  obhajovanie práv ľudí s Downovým syndrómom. 

V kategórii Zahraničná osobnosť získala cenu Gianna Emanuela Molla s rodinou z Talianska, dcéra Gianny Beretty Molla, ktorá v roku 1962 odmietla liečbu v tehotenstve kvôli zachovaniu života svojej dcéry Emauely. Fórum života jej udelilo cenu za pokračovanie v odkaze úcty a lásky  k človeku a viery Bohu, ktorým jej matka Gianna naplnila svoj život i smrť; za starostlivosť o otca Pietra až do jeho smrti a za upevňovanie súdržnosti celej rodiny a za založenie a vedenie  Nadácie sv. Gianny B. Molla. Gianna Emanuela Molla si cenu prevezme osobne pri jej prvej návšteve Slovenska, ktorá je naplánovaná na koniec apríla.

V kategórii Organizácia získalo cenu občianske združenie Inklúzia za prinášanie pracovných možností  pre ľudí so zdravotným postihnutím, za  scitlivovanie širokej laickej a odbornej verejnosti smerom k akceptácii ľudí so zdravotným postihnutím  i za  poskytovanie konkrétnej pomoci i nádeje ľuďom so zdravotným postihnutím a ich rodinám. Cenu za združenie prevzala jeho zakladateľka Viera Záhorcová.

Občianske združenie Fórum života udeľuje každoročne Cenu Antona Neuwirtha za ochranu života ľuďom a organizáciám, ktorí sa svojou prácou a životom významným spôsobom zaslúžili o budovanie kultúry života. Laureátov ocenenia vyberá predsedníctvo Fóra života na základe návrhov od členov a verejnosti. Cena nesie meno významnej slovenskej osobnosti Antona Neuwirtha (* 1921 – † 2004), ktorý bol jedným zo zakladajúcich členov Fóra života. Ako človek, lekár, diplomat a mysliteľ svojim životom vydal svedectvo života v pravde. Patrí mu vďaka za láskavú a zároveň dôslednú obhajobu života každého človeka, za život naplnený láskou a službou druhým a za duchovné i intelektuálne vedenie Fóra života.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.