Pochod za život v Košiciach

Pro life občianske združenie Deti sv. Alžbety zorganizovalo v Košiciach 25. marca, v Deň počatého dieťaťa, na slávnosť Zvestovania Pána, Pochod za život.  Jeho cieľom bolo poukázať na hodnotu počatého, ešte nenarodeného, života.

Svätú omšu v Seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho celebroval arcibiskup Bernard Bober. Pri vstupe do kostola účastníci dostali bielu stužku ako symbol nevinnosti nenarodeného života a sviečku. Bernard Bober vo svojej homílii poukázal na skutočnosť, že na Slovensku sa denne vykoná viac ako 30 potratov. Kvôli lepšiemu predstaveniu si tohto čísla to prirovnal k plnému autobusu. Zdôraznil, ako to bolí, keď nastane dopravné nešťastie a v správach je možné uvidieť havarovaný autobus s množstvom obetí.

Po svätej omši nasledovala eucharistická adorácia v kostole, pričom sa viac ako štyristo ľudí v sprievode pohlo smerom k Ústavnému súdu Slovenskej republiky. V sprievode sa niesol obraz Panny Márie Guadalupskej, ktorá je zvláštnou patrónku nenarodených detí. Tichý sprievod sa zastavil pri ústavnom súde, kde sa prihovoril Ján Hudaček, ktorý sa podelil o svoje 15-ročné skúsenosti v boji za práva nenarodených detí. Najviac nás zaujalo jeho rozprávanie o cyklistických púťach, ktoré uskutočnil s podobne zmýšľajúcimi spolupracovníkmi aj mimo Slovenska – do Medžugoria, Viedne, Betlehema. Toto leto sa pripravuje cyklopúť do Madridu na Svetové dni mládeže.

Nasledovala modlitba radostného ruženca, počas ktorej sa sprievod s kahančekmi pohol po Hlavnej ulici smerom k Immaculate – soche Nepoškvrnenej Panny Márie. Tam sa prítomným prihovoril špirituál Dušan Škurla a pripomenul, že ašpirácia Košíc na titul „hlavné mesto kultúry“ sa má nutne stretnúť s kultúrou života. Pri morovom stĺpe položili zúčastnení zapálené sviečky ako symbol porušovania práv najmenších a najbezbrannejších.  Modliac sa ruženec Božieho milosrdenstva sa sprievod vrátil späť do kostola, kde sa eucharistická adorácia ukončila sviatostným požehnaním.

Sprievodnou akciou bola kampaň na plagátoch umiestnených vo výkladoch obchodov a v autobusoch medzimestskej dopravy, ktorú Deti sv. Alžbety pripravili na mesiac marec. Takisto bolo v Košiciach 30 billboardov s motívom, ktorý sa snažil povzbudiť ľudí k odmietnutiu potratu. Na billboardovú kampaň sa vyzbieralo približne 2000 EUR, z čoho bohoslovci darovali cez 120 EUR.

Pre rozvoj počatého života je najvhodnejším prostredím milujúca rodina, na čo upozornila pani Rimarčíková a prítomných pozvala na pripravovaný Deň rodiny, ktorý sa uskutoční 21. mája.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.