Dve nové webové stránky

K 25. 3. 2011 boli oficiálne spustené dve webové stránky, ktoré sú ďalším príspevkom k šíreniu kultúry života na Slovensku.

Stránka www.cakamepostihnutedieta.sk, sa zaoberá témou očakávania narodenia postihnutého dieťaťa. Ponúka komplexné a pravdivé informácie o tejto ťažko chápanej a prijímanej problematike. Snaží sa vniesť objektivitu a odstrániť množstvo mýtov, predsudkov a nesprávnych predstáv, ktoré sú veľmi rozšírené v povedomí spoločnosti. Bude dieťa naozaj postihnuté a do akej miery? Nakoľko sú presné prenatálne vyšetrenia? Má význam podstúpiť prenatálne vyšetrenia? Bude postihnuté dieťa naozaj nešťastné a bude trpieť? Ako sa môžu rodičia vyrovnať s takouto situáciou? Ako nás môže obohatiť postihnuté dieťa a ako môžeme s ním prežiť plnohodnotný a štastný život? Súčasťou stránky je množstvo svedectiev samotných ľudí s postihnutím i rodičov, ktorí čakali alebo starajú sa o postihnuté dieťa, pripojené sú aj kontakty na špecializované organizácie pomáhajúce rodičom a ich postihnutým deťom.

Druhá stránka www.spokojnezomieranie.sk sa zaoberá naopak poslednou fázou života – zomieraním. Ako prebieha samotné zomieranie? Prečo sa nemusíme báť bolesti? Čo všetko potrebuje umierajúci človek, aby nezomieral osamotený, bez pocitov straty dôstojnosti, ako sa môže vyrovnať s prichádzajúcou smrťou? Stránka podáva komplexné argumenty, prečo eutanázia nie je nikdy správnym riešením a aké môže mať následky. Ponúka naopak pokojné, vyrovnané a zmysluplné umieranie. Stránka je pre všetkých smrteľne chorých, ich príbuzných, ale aj lekárov a každého človeka, ktorý sa chce o tejto problematike dozvedieť viac. Obsahuje povzbudzujúce osobné svedectvá. Súčasťou sú aj kontakty na všetky lôžkové i mobilné hospice na Slovensku.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.