Na Slovensko príde dcéra svätej matky – Gianna Emanuela Mollová

Väčšina členov Fóra života vie, že sv. Gianna B. Mollová je patrónkou domova pre osamelé tehotné ženy a matky s deťmi v núdzi, ktorý zriadila v roku 1998 nezisková organizácia Áno pre život z Rajeckých Teplíc. Kto je vlastne sv. Gianna? A ako to celé začalo?  

Rok 2000:
O živote, vtedy, blahoslavenej Gianny sme sa  prvýkrát dozvedeli od našich švajčiarskych priateľov, pána Piusa Stossela a Mikuláša Havrillu. Jej životný príbeh  je jednoduchý a zároveň uchvacujúci. Gianna sa narodila 4. októbra 1922 v Messere v Taliansku. Bola to žena, ktorá prežívala celkom normálny, neasketický život v povolaní, v manželstve i v rodine. Vedela sa radovať zo života, na ktorý hľadela pod zorným uhlom večnosti a vo vzťahu k Bohu. Bola to žena našich čias. Moderná, vzdelaná, pekná, ambiciózna; lekárka, športovkyňa, matka a manželka. Stredobodom jej života bola láska k Bohu, k rodine a k blížnym. Jej príbeh nás veľmi zaujal: „Zachráňte dieťa!“ – toto boli jej rozhodné slová. Slová matky troch detí, pred pôrodom štvrtého, keď sa dozvedela, že kvôli komplikáciám prežije buď ona alebo jej dieťa. Gianna sa bez váhania rozhodla obetovať svoj život za život jej ešte nenarodeného dieťatka. I z tohto dôvodu sa stala patrónkou nášho domova, v ktorom bolo doteraz zachránených už 44 počatých detí. 
 
Rok 2004, 16. máj :
Tento deň sa hlboko a navždy zapíše do histórie našej neziskovej organizácie Áno pre život. V tento deň Svätý Otec Ján Pavol II. vo Vatikáne vyhlásil patrónku nášho domova Giannu Beretta Mollovú za svätú! Tejto významnej udalosti sme sa zúčastnili i my, zamestnanci, spolupracovníci, rodinní príslušníci, naši dobrodincovia a ctitelia Gianny. Bolo nás 45 pútnikov z celého Slovenska. Jej svätorečenie je v dejinách katolíckej Cirkvi mimoriadny jav. Gianna podala dôkaz kresťanskej lásky v čase, keď bola vydatá a keď bola matkou. Na tejto udalosti sa zúčastnil i jej manžel Pietro (v tom čase 92 – ročný) a dcéra Gianna Emanuela, pre ktorú obetovala svoj život. 

Rok 2005, 3. apríl:
Slávnostný deň otvorenia a posvätenia kaplnky svätej Gianny v kostole Božského Srdca Ježišovho v Rajeckých Tepliciach, v ktorej sa nachádzajú jej relikvie. Pri tejto príležitosti nám napísala list jej dcéra Gianna Emanuela, pre ktorú sa rozhodla jej svätá matka obetovať vlastný život: „Ďakujem Vám zo srdca, tiež aj v mene môjho otca Petra, mojich súrodencov Pierluigiho a Laury s ich rodinami, mojej tety sestry Virginie a strýka kňaza Jozefa – maminých súrodencov, pre poctu danú mojej najdrahšej a svätej matke dedikujúc jej kaplnku na Slovensku. Som dojatá, je to pocta, ktorá nás veľmi teší. 
Najdrahšia Mama, vďaka za dobro, ktoré rozsievaš do sŕdc toľkých ľudí. Oroduj a bdej vždy nad nami. Pomôž všetkým tým, ktorí prídu do tejto kaplnky poprosiť Ťa o konkrétne milosti – manželky, matky, lekári, rodiny a všetci, ktorí sa na teba obrátia a dôverujú Ti, pre problémy, ťažkosti, rozhodnutia a túžby. Rozmnož vo všetkých, ktorí trpia, Tvoju silu ducha, nádej, dôveru v Božiu Prozreteľnosť, odvahu a Tvoju radosť žiť. Zostaň vždy blízko nás a oroduj za nás! Tvoja Gianna Emanuela.

Rok 2006:
Od tohto roku sa začali konať púte k sv. Gianne v kostole Božského Srdca Ježišovho v Rajeckých Tepliciach. Púte sa konajú pri príležitosti ukončenia jej pozemského života. Tým dňom bol 28. apríl 1962.

Rok 2011, 29. a 30. apríl:
Srdečne vás všetkých pozývame  na tohtoročnú púť k sv. Gianne. V tomto roku po prvýkrát na Slovensko zavíta dcéra sv. Gianny – Gianna Emanuela, ktorej svätá matka darovala život.
Svätý Otec Ján Pavol II. nám naozaj dal v Gianne veľký dar. V čase, keď mnohé rodiny trápia rozvody, násilie, nenávisť, nevera; v čase, v ktorom sa odmieta život; v čase, v ktorom sa nenarodený život zabíja, nám v Gianne dáva pomocnicu a ochrankyňu. V deň jej svätorečenia Ján Pavol II. povedal: „Nech naša epocha na základe príkladu Gianny B. Mollovej znova objaví čistú, nepoškvrnenú a plodnú krásu manželskej lásky, ktorá odpovedá na volanie Boha.“

Anna Verešová
Áno pre život n.o.
 

Program púte (Na stiahnutie TU):
Miesto : Kostol Božského Srdca Ježišovho v Rajeckých Tepliciach

Piatok 29.4.2011
17,30 Modlitby otcov
18,00 Sv. omša, celebruje Mons. ThDr. Tomáš Galis, PhD. , biskup Žilinskej diecézy
19,00 Beseda s dcérou sv. Gianny – Giannou Emanuelou Mollovou z Talianska
21,00  Adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou
 Program púte bude dopĺňať hudobná skupina B7 súrodencov Bažíkovcov

Sobota 30.4.2011
16,00 Koncert súrodencov Jendruchovcov
17,20 Modlitby matiek
18,00 Sv. omša, celebruje ThDr. Martin Michaliček

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.