Kanadská pediatrická spoločnosť vyjadrila súhlas s pasívnou eutanáziou novorodencov, ktorí by inak mohli prežiť

Bioetický výbor Kanadskej pediatrickej spoločnosti vyjadril súhlasné stanovisko s možnosťou pasívnej eutanázie novorodencov na základe ich odpojenia od príjmu stravy a tekutín, ktorú vyhlásila za konanie v zhode s lekárskou etikou (!).
Táto norma, okrem iného nadväzujúca na podobné vyhlásenie Americkej pediatrickej akadémie, umožňuje lekárom nepokračovať v udržiavaní ťažko chorých novorodencov (so závažnými vývojovými vadami resp.v stave blízkom agónii) pri živote a následne dáva lekárom právomoc prerušiť dodávku stravy a tekutín dieťaťu, na základe čoho neskôr zomrie. Prihliadať sa má na akúsi očakávanú „úroveň kvality života“ a na „dobro dieťaťa (!) a možnosti liečenia“. Netreba azda podotýkať, že v prípade pokračovania v dodávke výživy by mohli tieto ťažko choré deti prežiť a naďalej by existovala nádej na ich záchranu a vyliečenie, či aspoň zmiernenie ochorenia. 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.