Švédsko : parlament hlasoval veľkou väčšinou proti výhrade svedomia pre zdravotníckych pracovníkov

Švédsky parlament (Riksdag) schválil dňa 12. mája veľkou väčšinou uznesenie, ktoré prikazuje švédskym zástupcom v Rade Európy bojovať proti návrhom umožňujúcim výhradu vo svedomí zdravotníckych pracovníkov, najmä k vykonaniu potratu.
V pomere 271 hlasov proti 20 bol schválený dokument odsudzujúci uznesenie Rady Európy na podporu výhrady vo svedomí, prijaté 10.októbra minulého roka. Vychádzajúc z podnetu britskej liberálnej političky Christine McCafferty, ktorá predložila návrh na obmedzenie slobody svedomia lekárov pod názvom „Dostupnosť zákonnej zdravotnej starostlivosti pre ženy;problém neregulovaného využívania námietky vo svedomí,“ Rada Európy prejednávala túto otázku, pričom návrh Ch. McCafferty zamietla a namiesto neho prijala dokument s názvom „Právo na výhradu vo svedomí pri poskytovaní zákonnej zdravotnej starostlivosti.“ Na základe tejto úpravy má mať lekár i nemocnica možnosť odmietnuť vykonávať interrupcie. Švédsky návrh vyzýva svojich krajanov aby boli aktívnejší v snahe zvrátiť tento návrh a uviesť záležitosti do predchádzajúceho stavu. „Švédsko by malo podporovať úpravy, ktoré umožnia bezpečný a legálny potrat. Švédsko je jednou z mála krajín zameriavajúcich sa v medzinárodnom merítku na sexuálne a reprodukčné práva“, hovorí sa v dokumente.
Úprava je ostro kritizovaná ochrancami života, ktorí zároveň vytýkajú nečinnosť Kresťansko-demokratickej strane Švédska, najmä jej členovi a súčasne ministrovi sociálnych vecí Goranovi Hagglundovi. Národný švédsky zákon výhradu vo svedomí zdravotníckych pracovníkov nepripúšťa.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.