Na pomoc rodinám a deťom


Každá rodina má z času na čas ťažkosti, s ktorými musí zápasiť. Niektoré rodiny k tomu potrebujú pomoc zvonka.

HĽADÁME  VÁS !

Mali ste možnosť žiť život v rodine? Veríte v jej nenahraditeľný význam v živote človeka? Veríte v hodnotu rodiny a sile vzťahu?
Máte skúsenosť s tým, akou podporou  môže byť široká rodina a jej spriaznené duše?
Myslíte si, že by mali mať všetky  deti z ohrozených rodín možnosť vyrastať pri svojich blízkych a nie pri neznámych ľuďoch v inštitúciách?
Chceli by ste pri tom niektorému dieťaťu, niektorej rodine pomôcť? Vedeli by ste obetovať niekoľko hodín  svojho života a dať šancu konkrétnemu dieťaťu a konkrétnej rodine žiť naďalej spolu a v bezpečí?
Hľadáme Vás. Staňte sa sprostredkovateľom nádeje a facilitátorom podpornej siete ohrozenej rodiny. Vaša ľudská zrelosť, viera, že život v rodine je dar, komunikatívnosť a pripravenosť posilňovať slabé a potvrdzovať ľudskú dôstojnosť i v tých najslabších sú predpoklady, ktoré sa  môžu stať rozhodujúcim momentom v živote konkrétnej rodiny. Podeľte sa o seba a obohaťte seba i druhých…

Prípravný výcvik  facilitátorov Podpornej siete rodiny bude v centrále Spoločnosti Úsmev ako dar v Bratislave v dňoch 10.-11.júna 2011. Budeme poctení, ak sa pridáte ku skupine našich odborných spolupracovníkov a stanete sa poslom nádeje na život detí v rodine.
Všetky podrobnosti poskytneme a na Vaše otázky
vďačne zodpovieme, kontakt: mikloskova.m@usmev.sk, príp. tel. 0911 781 770.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.