Tridsať rokov po objavení AIDS narastá uznanie katolíckeho prístupu k boju proti jeho šíreniu

Humanitárne a kresťanské organizácie začínajú prejavovať väčší rešpekt k spôsobom boja s týmto ochorením preferovanými katolíckou cirkvou. Čisto technické metódy, založené na distribúcii kondómov, sa ukazujú neúčinné a v dlhšom časovom horizonte nijak významne neprispeli k zmierneniu najhorších epidémii na africkom kontinente.
Minulý mesiac sa konala vo Vatikáne konferencia, kde dostali priestor na vyjadrenie i zúčastnení nesúhlasiaci s názormi katolíckej cirkvi.
Arcibiskup Silvio Tomasi vyjadril nádej, že zástupcovia náboženských organizácii nájdu čoraz častejšie spoločnú reč s pracovníkmi medzinárodných inštitúcii zameraných na boj proti šíreniu AIDS.  Odvoláva sa i na novú zprávu amerického odborníka na verejné zdravie Matthewa Hanleyho, publikovanú pod názvom „Katolícka cirkev a globálna kríza AIDS“, kde autor uvádza konkrétne príklady na podporu svojich argumentov (napríklad Uganda, kde sa podarilo v rozmedzí rokov 1991-2001 znížiť počet nakazených o 10 percent, nakoľko vláda stavila na abstinenčné programy a opäť sa zvýšil, keď zahraničné darcovské agentúry trvali na zvýšení distribúcie prezervatívov do krajiny). Zároveň Hanley konštatuje, že hoci si uvedené organizácie sú vedomé týchto faktov, málokedy je vôľa uprednostniť výchovný prístup pred technickými riešeniami.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.