Konferencia OCHRANA ŽIVOTA 2011

Dvanásta pro-life konferencia OCHRANA ŽIVOTA, ktorá bude venovaná problematike sociálnej pediatrie ako pocta profesorovi MUDr. Alojzovi Churovi (1899 – 1979), zakladateľovi slovenského detského lekárstva a sociálnej pediatrie, sa bude konať  29. septembra na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzite v Trnave. 

Sociálna pediatria je súčasťou komplexnej starostlivosti o dieťa a rodinu so zameraním na sociálnu zložku zdravia. Profesor Chura (1899 – 1979) analyzoval príčiny klesajúcej pôrodnosti na Slovensku v diele Slovensko bez dorastu (1936, 1938) a poukázal na hrozivé dôsledky pre budúcnosť, a tým zanechal aktuálny odkaz pre súčasnosť.

Témy konferencie: sociálne zdravotníctvo a sociálna pediatria dnes, pediatria v rozvojových krajinách, rodinný lekár, etické problémy sociálnej pediatrie, novosti v ochrane života.

Prihlášky: web Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce.     Informácie:  prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD.      bchmelik@truni.sk


 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.