Život je krásny – aj na Pohode

„Život je krásny. Chráňme ho od počatia!“ Pod týmto mottom zrealizovalo Fórum života v marci kampaň k 25. marcu – Dňu počatého dieťaťa, ktorej cieľom je dvihnúť hlas na obranu práva na život každého dieťaťa už od počatia. Občianske združenie Fórum života, prichádza s týmto posolstvom aj na festival Pohoda, na ktorom už po siedmykrát bude hlasom počatých detí, ktoré sú ohrozené nerešpektovaním ich práva na život. Dobrovoľníci Fóra života budú v stánku prezentovať aktivity združenia a budú k dispozícii na „pohodový rozhovor“ s účastníkmi festivalu na bioetické témy. Priamo na festivale bude možné získať poradenstvo v prípade neželaného tehotenstva a bude tiež možnosť získať všetky informácie o pomoci, ktorú Fórum života prostredníctvom svojich projektov poskytuje dievčatám a ženám.

„Naše poradenstvo je zameraná na cieľové skupiny žien a dievčat, ktoré uvažujú o umelom potrate, trápi ich tehotenstvo, na ktoré neboli pripravené, majú rodinné a vzťahové problémy vzniknuté po zistení tehotenstva, alebo prežívajú emocionálnu a psychickú nevyrovnanosť v súvislosti s tehotenstvom. Poradenstvo je počas roka poskytované emailovou formou, telefonicky a osobne. Na Pohode je možné získať takéto poradenstvo priamo v stánku nášho združenia. Všetky potrebné informácie a kontakty na našu poradňu Alexis sú dostupné na webovej stránke www.alexisporadna.sk.“ – povedala koordinátorka projektov konkrétnej pomoci Zuzana Kiňová. 

Okrem poradne Alexis, ktorá v minulom roku riešila 95 prípadov, bude na Pohode prezentovaný aj projekt konkrétnej pomoci tehotným ženám a ich deťom Zachráňme životy.  Za tri a pol ročné fungovanie projektu sme konkrétne pomohli 50 tehotným ženám v núdzi a mohlo sa narodiť 38 detí. Tento projekt je určený pre ženy, ktoré sa ocitli v krajnej životnej núdzi, ale aj pre tých, ktorí im chcú pomôcť prekonať túto kritickú situáciu. Každý môže prispieť na záchranu dieťaťa na číslo účtu 0424246346/0900. Na pomoc žene a na záchranu dieťaťa smeruje 100 % z darovanej sumy. Viac informácií o projekte je na stránke www.zachranmezivoty.sk.

Fórum života ďakuje organizátorom festivalu za možnosť prinášať na podujatí pozitívne riešenia ženám s neplánovaným tehotenstvom a vnášať úctu ku každému človeku od počatia až po prirodzenú smrť. 

Fórum života je občianske združenie, ktoré združuje 38 organizácií, odborníkov a osobností s cieľom budovať spoločnosť, ktorá rešpektuje ľudský život vo všetkých jeho formách – od počatia po prirodzenú smrť – a podporuje rodinu ako optimálne miesto vzniku a rozvoja ľudského života.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.