Pešia púť z Trnavy do Šaštína

Spoločenstvo Život ako dar pozýva aj tento rok na Pešiu púť z Trnavy do Šaštína za záchranu života.

Pešia púť sa bude konať od 13. do 15. septembra 2011 a začne sv. omšou v Kostole sv. Jozefa v Trnave o 9.00 hod. Prihlásiť sa je možné do 9. 9. u kontaktnej osoby, ktorou je Mária Švecová z Trnavy, mobil: 0911255714, e-mail: maria.svecova1@gmail.com. Viac v plagátiku TU.

„Ideme putovať do Šaštína a vyprosovať v modlitbách pokoj vo svete, v našom Slovenskom národe, v našich srdciach, aby sa šírila kultúra života, nie smrti, aby sa rešpektoval a chránil život od počatia až po jeho prirodzenú smrť.“

So schválením farského úradu Trnava-Tulipán a podporou modlitbového spoločenstva „Život ako dar“, pod patronátom „Fórum života“

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.