Nová Gynekologická ambulancia v Žiline

Fórum života spolu so Žilinskou diecézou založili neziskovú organizáciu Gianna, n.o., ktorá bude prostredníctvom zriadenej gynekologickej ambulancie poskytovať zdravotnú starostlivosť a poradenské služby v oblasti gynekológie a pôrodníctva a reprodukčného zdravia za odborného vedenia lekára rešpektujúceho dôstojnosť ľudského života od počatia.

Patrónkou zariadenia je sv. Gianna Beretta Molla, podľa ktorej je aj názov neziskovej organizácie. V septembri je možné navštíviť ambulanciu a tiež podpísať dohodu o poskytovaní zdravotníckej starostlivosti.

Predpokladaný začiatok činnosti ambulancie, je 1. október 2011. Projekt gynekologickej ambulancie môžete podporiť už od septembra podpísaním dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti aj v prípade, že zatiaľ nebudete potrebovať gynekologické vyšetrenie.

Viac informácií je možné získať na telefónnom čísle: 0911 811 378

MUDr. Ivan Wallenfels, lekár

Mgr. Veronika Lašová, zdravotná sestra

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.