Argentína : ekumenická deklarácia pre život

Predstavitelia všetkých hlavných kresťanských cirkví Argentíny, katolíckej, pravoslávnej i protestantských, vydali spoločnú deklaráciu o posvätnosti každého ľudského života a nutnosti jeho ochrany. Dokument je veľmi dôležitým počinom, keďže vytvára porozumenie medzi vyznaniami a zasadzuje sa za spoločný cieľ v dobe, keď je krajina ohrozená snahami o liberalizáciu potratov.
Hlavné oporné body deklarácie tvoria argumenty, že vo vzťahu k tehotným ženám nie je možné hovoriť o jednej osobe, ale už o matke a dieťati v jej lone a ochrana oboch musí byť garantovaná.
„Prosíme Boha, prameň života, aby osvecoval zákonodarcov a všetkých, od ktorých záleží ochrana každého ľudského života“ – píše sa v ekumenickej deklarácii. 
 
 
 
 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.