Sviečka za nenarodené deti 2011 – pozvanie k spolupráci

Hlavnou myšlienkou projektu Sviečka za nenarodené deti je spojiť spomienku na všetkých verných zosnulých so spomienkou na deti, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri potrate. Projekt organizuje Fórum života s cieľom zapojiť do jeho realizácie farnosti, spoločenstvá, rodiny i jednotlivcov na celom Slovensku. Sviečka za nenarodené deti prebieha počas celého mesiaca október s vyvrcholením 2. novembra, v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých. Práve v čase, keď si spomíname na našich drahých zosnulých, zjednoťme sa v úmysle za ochranu života. Spomienku na zomrelé a usmrtené nenarodené deti je možné okrem modlitby vyjadriť zaobstaraním si originálnej sviečky za dobrovoľný príspevok v zapojených kostoloch a  večer 2. novembra umiestnením horiacich sviečok do okien našich domovov. Projekt sa realizuje s podporou a požehnaním biskupov Slovenska a s mediálnou podporou Katolíckych novín, Televízie LUX, Rádia Lumen, Duchovného pastiera, mesačníkov Slovo, Slovo medzi nami i časopisu Zrno.

Pozývame k spolupráci všetkých záujemcov z radov kňazov i laikov na rozširovaní informácií o projekte prostredníctvom plagátov, letákov i webbanerov, prostredníctvom duchovných aktivít v jednotlivých farnostiach i prostredníctvom zorganizovania ponuky originálnych sviečok v jednotlivých kostoloch. Záujemcom o spoluprácu poskytneme podrobnejšie informácie na týchto kontaktoch: kancelaria@www.forumzivota.sk, 0903 533 946. Kontaktujte nás prosím čím skôr, najneskôr však do 11. októbra 2011, aby sme dokázali zabezpečiť všetky vaše požiadavky. 
Viac informácií o Sviečke za nenarodené deti nájdete na stránke http:///sviecka-za-nenarodene-deti

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.