Španielski farmaceuti a ich výhrada vo svedomí voči abortívnym prípravkom

Približne štyritisíc španielskych farmaceutov
dôrazne požaduje opatrenia a normy, ktoré by rešpektovali právo na výhradu
vo svedomí voči predaju produktov vyvolávajúcim potrat, ako sú napríklad tzv.
„deň-po pilulky”.
Farmaceuti chcú tak zastaviť šírenie týchto výrobkov,
ktorých spotreba sa za posledné tri roky strojnásobila. 
Zdôrazňujú aj vážne zdravotné riziká pre ženu, ktoré sú často
zamlčované.
Ako uvádza Vatikánsky denník L’Osservatore Romano, upriamenie pozornosti
na tento problém vyvolal nedávny prípad dvadsaťtriročnej Madridčanky,
postihnutej mozgovou príhodou krátko po potrate spomenutou pilulkou.
Prezidentka Národnej asociácie pre ochranu výhrady vo svedomí (ANDOC),
farmaceutka María Dolores Gómez Armenterosová, preto napísala predsedom
kolégií lekárnikov Španielska žiadosť o podporu pri obrane výhrady vo
svedomí voči distribúcii tohto výrobku.
Problematická je najmä distribúcia piluliek v lekárňach bez lekárskeho
predpisu, čo má za následok výrazný nárast dopytu (tým pádom tiež zisku), a
fakt, že viac než tretina žiadateliek sú maloleté dievčatá. Prezidentka
spomenutej asociácie k tomu dodáva: „Predpokladá sa, že nesprávna interpretácia problému v
zdravotníckej politike bude mať následky v budúcnosti, vzhľadom
na odhad, že viac ako tridsať percent spotrebiteliek sú neplnoleté
dievčatá.“
Pokiaľ ide o diskusiu o rizikách pilulky pre zdravie, prezidentka
Armenterosová cituje správu Španielskej agentúry pre lieky a zdravotnícke
pomôcky zo 7. októbra 2010, ktorá uvádza riziko tromboembolických príhod
spôsobených požitím tohto produktu. Spomínajúc nedávny prípad mozgovej
príhody dievčaťa konštatuje, že „to žiaľ nie je prvýkrát, kedy sa
stretávame s týmto typom reakcie“.
Lekárnici opakovane odsúdili zavádzajúcu, klamlivú reklamu na pilulku
„deň-po” a znovu upozorňujú na fakt, že jej distribúcia bez predpisu a bez
vekového ohraničenia, ktorá sa začala v septembri 2009, bola schválená aj
napriek absencii správy požadovanej Španielskou agentúrou pre lieky.
Ďalšie argumenty lekárnikov sa týkajú absencie lekárskej kontroly a
problematiky predaja produktu maloletým, u ktorých nemôže byť zisťovaná
totožnosť – uviedla farmaceutka Gómez Armenterosová, prezidentka Národnej
španielskej asociácie pre ochranu výhrady vo svedomí.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.