Priebežné vyhodnotenie projektu Sviečka za nenarodené deti


Počas októbra s vyvrcholením 2. novembra prebehol 9. ročník projektu Sviečka za nenarodené deti za podpory biskupov Slovenska a zapojenia sa veriacich z celého územia našej vlasti.

Už teraz vieme, že sa do projektu zapojilo viac obcí a viac farností ako počas minulých rokov. V rámci projektu je tiež možnosť prispieť na činnosť Fóra života dobrovoľným príspevkom za originálne sviečky za nenarodené deti. Pripravili sme priebežný stav dobrovoľných príspevkov z jednotlivých farností. Stav príspevkov k 30.11.2011.
Chceme poprosiť všetkých zapojených spoluorganizátorov, aby nám poslali vyzbierané prostriedky tak, aby sme mohli do konca mesiaca pripraviť finálne vyhodnotenie. Nezabudnite uviesť meno alebo názov farnosti do správy pre prijímateľa!

Takisto chceme poprosiť všetkých, ktorí pripravili nejakú duchovnú aktivitu vo svojej farnosti, aby nám o nej napísali alebo poslali fotodokumentáciu. Pripravujeme prehľad aktivít z tohtoročnej Sviečky za nenarodené deti do posledného tohtoročného čísla Spravodajcu o. z. Fórum života.

Fórum života ďakuje všetkým, ktorí v jednotlivých mestách a obciach Slovenska akýmkoľvek spôsobom pomohli pri organizovaní projektu Sviečka za nenarodené deti. Rovnako ďakujeme aj všetkým, ktorí sa zúčastnili na duchovných aktivitách alebo dobrovoľným príspevkom za sviečku projekt podporili finančne. Vyzbierané prostriedky budú použité na činnosť Fóra života zameranú na ochranu života a rodiny.

Ďakujeme tiež všetkým mediálnym partnerom za podporu: Katolícke noviny, TV LUX, Rádio Lumen, Dobrý pastier, ZRNO, SLOVO.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.