Slávnostná bohoslužba v kaplnke Úradu vlády SR

Dňa 8. 12., kedy si katolíci každoročne pripomínajú sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorému je zasvätená kaplnka Úradu vlády SR, sa konala slávnostná bohoslužba v tejto kaplnke. Celebroval ju ThLic. Mgr. Ján M. Košč, tajomník biskupa, ordinára ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky a v kázni zdôraznil, že keď Panna Mária bola už od počatia uchránená od každého hriechu, poukazuje to na starostlivosť Boha o každého človeka už od počatia! Zákon umožňujúci odstarňovanie počatých detí pred narodením je v rozpore s Božím zákonom a teda nespravodlivý! A ako taký ho treba zmeniť. Takisto pri sv. omši na oltári horela sviečka z Fóra života za nenarodené deti.

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.