Írsko : Zákony ochraňujúce život chránia zároveň aj zdravie žien

Najnovšie výskumy uskutočnené írskym Dôchodkovým a populačným inšitútom nasvedčujú, že pro-life zákony majú veľmi pozitívny vplyv na ženy, nakoľko znižujú množstvo prípadov popotratových komplikácii a celkove zopovedajú za lepší mentálny stav žien v spoločnosti. 
Štúdia porovnáva štatistiku potratov uskutočnených v Írsku za obdobie rokov 1986 – 2010 so štatistikou z Veľkej Británie v rovnakom rozmedzí a z údajov vyvodzuje určité závery.
Írsko má pomerne dobrú populačnú bilanciu a pôrodnosť dosahuje omnoho vyššie hodnoty, než je európsky priemer, krajina je blízko stavu trvalého udržania populácie. Výhody legislatívy ochraňujúcej život od počatia ,týkajúce sa žien a detí, sú najmä nízka incidencia ochorení a komplikácii ako následkov potratu v minulosti, konkrétne predčasných a neskorých pôrodov, pôrodov s nízkou váhou dieťaťa, paralýzy mozgu dieťaťa či úmrtí matky pri pôrode. Nezanedbateľná je aj nízka miera samovrážd v porovnaní s krajinami, kde platí liberálna interrupčná legislatíva. Prípadné zrušenie zákazu potratov v Írsku by so sebou podľa všetkého prinieslo zhoršenie v týchto oblastiach ako aj všeobecné zhoršenie mentálneho stavu ženskej populácie krajiny .  

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.