Rada Európy : Eutanázia musí byť vždy zakázaná!

Veľké víťazstvo z pohľadu ochrany života sa podarilo dosiahnuť v Rade Európy, ktorej parlamentné zhromaždenie prijalo rezolúciu o eutanázii. Podľa nej nie je prípustné vykonanie eutanázie ako úmyselného usmrtenia alebo zanedbania závislej ľudskej bytosti kvôli jej domnelému úžitku .
Podstatou rezolúcie je „Ochrana života a ľudskej dôstojnosti na základe mnohých želaní pacientov“. Nutné je poznamenať, že niektoré krajiny Európy zápasia už dlhší čas s problémom nedobrovoľných eutanázií.
Vydanie dokumentu privítalo aj Európske centrum pre právo a spravodlivosť, jeho riaditel Gregor Puppinck označil rezolúciu za významné víťazstvo na poli rešpektovania ľudskej dôstojnosti a ochrany života.
Dokument nie je pre členské štáty Rady Európy záväzný, predstavuje však dôležitý krok k možnému začiatku diskusií o zákaze eutanázii v krajinách s liberálnou legislatívou.   

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.