Austrália : Narastá počet prípadov obťažovania detí, na vine je pornografia

V Austrálii narastá počet detí, ktoré sú obťažované inými deťmi, hlavným vinníkom je ľahko dostupná pornografia na internete či prenosných zariadeniach.
Organizácia zaoberajúca sa ochranou detí pred zneužívaním CASA (Centres Against Sexual Assault) uskutočnila výskum, z ktorého vyplýva, že správanie ich klientov vo veku 14 rokov je neprimerané, vykazuje prinajmenšom náklonnosť k agresivite voči druhým. Prevažnú väčšinu detí v starostlivosti organizácie tvoria obete zneužitia, najmä chlapci. Hoci musíme brať do úvahy šírku pojmu „zneužívanie“ v danom kontexte, nakoľko zahŕňa mnoho oblastí od nevhodného (obťažujúceho) vyjadrovania sa, cez nechcené dotyky až po znásilnenia, problém nie je marginálnou záležitosťou. Pornografia, ľahko dostupná deťom, vytvára skreslený obraz o primeranom sexuálnom správaní a spôsobuje posun hraníc ku všeobecne neprípustným činom.  

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.