Španielsko : Nová vláda chce zrušiť liberálny potratový zákon

Nový španielsky vládny kabinet pod vedením premiéra Mariano Rajoy Breja prisľúbil, že dosiahne zmenu liberálneho interrupčného zákona.
Možnosť vykonania potratu by sa tak mala obmedziť na prípady ohrozenia života matky, znásilnenia alebo vážnych deformácii plodu. Podľa súčasnej úpravy je povolené vykonať interrupciu do 14.týždňa tehotenstva bez uvedenia dôvodu, rovnako je vážnym úskalím zákona prístup maloletých k ukončeniu tehotenstva, keďže ho môžu podstúpiť bez súhlasu zákonného zástupcu.
Námietky voči predošlému schvaľovaciemu procesu vyslovil aj minister spravodlivosti Alberto-Ruiz Gallardon, podľa ktorého bol uskutočnený bez širšej diskusie a patričného pripomienkového konania.
Rozhodnutie vlády privítala aj najväčšia španielska organizácia pre ochranu života Derecho Vivir (Právo na život), ktorej predstavitelia konštatovali, že návrh síce nie je ideálny, ale aspoň prvý raz v histórii smeruje k obmedzeniu potratov a nie ich liberalizácii.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.