USA : Dieťa so srdcovou vadou nezlúčiteľnou so životom prežilo napriek očakávaniu lekárov

Dnes už trojročný Ryan Marquiss z Pennsylvánie prežil napriek prognózam lekárov, ktorí považovali jeho ochorenie, zistené v 12.týždni tehotenstva matky, za nezlúčiteľné so životom.
Chlapec mal na svojom mieste iba jednu polovicu srdca (ektopia srdca), pričom druhá vyčnievala z hrudnej dutiny, čo je považované za diagnózu, kedy niet nádeje na záchranu a preto odporúčal zdravotnícky personál jeho matke interrupciu. Tú však odmietla s odôvodnením, že treba záležitosť nechať na prírodu. Ryan sa narodil koncom februára 2009 vo Washingtone cisárskym rezom, pričom pri jeho pôrode asistovalo vyše 30 odborníkov. Samotný fakt, že sa narodil živý, bol považovaný za zázrak, no jeho prognóza bola stále pesimistická. Do dnešného dňa podstúpil vyše desať operácii a nie je vylúčené, že budú v budúcnosti potrebné ďalšie, možno aj transplantácia srdca, no chlapec je v pomerne dobrej kondícii, aktívne sa zapája do života detí a jeho matka hovorí o nevýslovnom zázraku: „Keď ho vidím behať po ihrisku a hrať sa, neostáva mi iné, len chváliť Boha. Každý moment s ním je pre nás veľkým dôvodom na radosť“, vyslovila sa Leighann Marquiss.     

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.