25. marec – Deň počatého dieťaťa

V pondelok 12. 3. 2012 sa začína mediálna časť kampane za právo na život pre počaté deti

Nechať žiť je správna voľba!
V týchto dňoch žije celé Slovensko predčasnými voľbami do NR SR. Avšak ľudia sa musia rozhodovať denno denne v najrozličnejších otázkach, ktoré im prináša život. Jenou z tých najzávážnejších môže byť aj otázka neplánovaného tehotenstva. Každý deň zomrie na Slovensku pri umelom potrate priemerne 35 detí! Je to veľká tragédia nielen pre deti, ale tiež ich rodičov i celú spoločnosť. „Nechať žiť je správna voľba!“ – toto je odkaz kampane na ochranu práv počatých detí, ktorú Fórum života spúšťa od pondelka 12. 3. 2012. Kampaň vyvrcholí 25. marca na Deň počatého dieťaťa. 

Kampaň Fóra života
Ide o pravidelnú celoslovenskú  kampaň 43 mimovládnych organizácií združených vo Fóre života. Jej cieľom je šíriť úctu ku každému dieťaťu od počatia, zdvihnúť verejne hlas na obranu ich práva na život, šíriť argumenty v prospech ochrany detí a mobilizovať spoločnosť k pomoci pre ich rodičov a rodiny. Tento rok prebieha 12. ročník kampane.

Biela stužka
Počas týždňa od 18. do 25. marca budú dobrovoľníci v zapojených mestách rozdávať letáky a biele stužky a uskutočnia sa viaceré diskusie, prednášky a ďalšie aktivity po celom Slovensku. Kampaň je možné podporiť nosením bielej stužky na odeve. Biela stužka je symbol detskej nevinnostia a bezbrannosti a jej nositeľ sa hlási k rešpektovaniu práva na život od počatia.

25. marec
Centrálnym dňom kampane je 25. marec, ktorý je na Slovensku vyhlásený za pamätný Deň zápasu za ľudské práva. Na tento deň pripadá aj smutné výročie odchodu prvého židovského transportu zo Slovenska do koncentračného tábora Osvienčim. Kresťania na celom svete zasa oslavujú v tento deň slávnosť Zvestovania Pána, teda spomienku na počatie Ježiša Krista. Z týchto dôvodov Fórum života v roku 2005 vyhlásilo 25. marec za Deň počatého dieťaťa a pripomína si ho každoročne verejnoprospešnou kampaňou.

Pochody za život
Kampaň vyvrcholí tento rok dvomi pochodmi za život, ktoré sa uskutočnia 25. marca v Bratislave a v Košiciach. V Bratislave sa program začne sv. omšou o 17,00 v Katedrále sv. Martina, sv. omšu celebruje bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. O 18,00 sa účastníci presunú na Hviezdoslavove námestie. Samotný pochod sa začne o 18,30 pri pamätníku sviečkovej manifestácie na Hviezdoslavovom námestí a jeho trasa povedie cez mesto k pamätníku nenarodených pri Modrom kostolíku. Pochod organizuje Fórum života v spolupráci s ďalšími podporujúcimi organizáciami a spoločenstvami.
V Košiciach sa program začne 25. 3. 2012 sv. omšou o 15,00 v Katedrále sv. Alžbety, sv. omšu celebruje košický arcibiskup Mons. Bernard Bober. O 16. 00 odštartuje od katedrály pochod k budove Ústavného súdu SR. Pochod organizuje občianske združenie Deti sv. Alžbety s podporou Fóra života a ďalších spoločenstiev.

Konferencia Vyber si život o úcte k životu
Súčasťou kampane je už tradične aj konferencia Vyber si život, ktorú organizuje Fórum života v spolupráci s členskou organizáciou Áno pre život a Fakultou Misijnej práce a tropického zdravotníctva VŠZaSP sv. Alžbety.
Tento rok sa konferencia uskutoční  23. a 24. marca v Rajeckých Tepliciach a pôjde už o jej XIV. ročník. Tento ročník bude zameraný na tému Ľudská dôstojnosť, staroba a zomieranie. Na konferencii vystúpia okrem iných zakladateľka hospicového hnutia v ČR Marie Svatošová, europoslakyňa Anna Záborská či bioetik Jozef Glasa. Bližšie informácie sú k dispozícii na stránke http://konferencia.www.forumzivota.sk/.

Projekty konkrétnej pomoci
Počas kampane budú prezentované projekty konkrétnej pomoci Fóra života: poradňa Alexis (www.alexisporadna.sk) a projekt Zachráňme životy (www.zachranmezivoty.sk). Počas vyše dvoch rokov fungovania poradne Alexis bolo emailom, telefonicky alebo osobne riešených 237 prípadov. Vďaka projektu  Zachráňme životy  sa narodilo 49 detí a bolo riesenych 856 pripadov. Darcovia prispeli na pomoc tehotným ženám v núdzi sumou vyše 111 tis. Eur, ktorá bola v plnej výške (100 % z darov) použitá na konkrétnu pomoc.

Podpora kampane
Kampaň môžu darcovia podporiť na čísle účtu 0422874576/0900.

Viac informácií
Všetky dôležité informácie sú uvedené aj na domovskej stránke kampane www.25marec.sk. Kampaň je možné sledovať aj na stránke Fóra života na socálnej sieti Facebook. Záujemcovia o zapojenie sa do kampane môžu kontaktovať kanceláriu Fóra života: 0903 533 946, kancelaria@www.forumzivota.sk.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.