Talianski vedci chcú potraty po narodení !!!

Medzinárodné periodikum „Journal of Medical Ethics“ uverejnilo článok dvoch talianskych vedcov, ktorí požadujú potraty aj po narodení (lepšie povedané uzákonenie zabitia novorodencov) s argumentom, že novorodenec nie je ešte skutočnou osobou, lež iba osobou potenciálnou. (!)
Prípad ukazuje, kam až môže zájsť morálny relativizmus a odmietanie mnohokrát vedecky potvrdených faktov o živote pred narodením, pričom sa potvrdzuje, že spochybňovanie života pred narodením môže viesť k spochybneniu života na základe jednostranných, absolútne neprijateľných kritérii v ktoromkoľvek období ľudskej existencie.
Autori článku Alberto Giubilini a Franscesco Minera, pôsobiaci na univerzite v austrálskom Melbourne tvrdia, že usmrtenie novorodenca sa musí považovať za postnatálny potrat, nie zabitie človeka, pretože morálny status usmrteného novorodenca je porovnateľný so statusom dieťaťa pred narodením a v priebehu tehotenstva. Odmietajú aj požívanie termínu eutanázia, nakoľko podľa ich názorov nemá novorodenec nijaké práva (teda právo na rozhodnutie zomrieť) a jeho smrť je uspokojením potrieb jeho rodičov.
Proti názorom týchto kontroverzných etikov sa ostro postavilo talianske Bioetické centrum pri Univerzite Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Vo svojom vyhlásení upozorňuje, že iniciatíva nie je až tak novým javom, keďže jej cieľom je predovšetkým liberalizácia potratov v čo najväčšom možnom rozsahu, venuje sa aj obhajobe zdravého rozumu a učenia etiky, že dieťa nie je nijakým majetkom svojich rodičov, tobôž nie vecou a podobné iniciatívy sú v príkrom rozpore so základnými ľudskými právami a nemajú čo hľadať v prostredí demokracie, nakoľko spoločnosť je povinná starať sa o tých, ktorí si sami pomôcť nemôžu.   

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.