USA – Texas : Zákon s potenciálom významne posilniť ochranu života

V americkom štáte Texas začal platiť zákon, podľa ktorého musí žena pred zamýšľaným potratom dostať kompletné informácie o prenatálnom vývoji dieťaťa a jeho aktuálnom štádiu v zrozumiteľnej forme a zhliadnuť obraz dieťaťa na ultrazvuku.
Nová právna úprava by mohla významne posilniť možnosti ochrany života a podľa odhadov zachrániť až 25 000 nenarodených detí ročne. Žena bude musieť absolvovať ultrazvukové vyšetrenie, následne bude mať možnosť vidieť svoje dieťa na monitore a vypočuť si aj tlkot jeho srdca. Skúsenosti tehotenských centier pre ženy v núdzi nasvedčujú, že nevedomosť o prenatálnom vývoji je jedným z dôležitých faktorov vysokého počtu potratov, pretože väčšina matiek, ktoré uvideli obraz svojho dieťaťa na ultrazvuku, potrat odmietla.
Okrem povinného ultrazvukového vyšetrenia a poučenia lekárom bude v prípade, že žena trvá na ukončení tehotenstva, plynúť 24-hodinová čakacia doba, kým sa zákrok bude môcť vykonať.
Proti novej legislatíve protestovali propotratové organizácie, nazývajúc ju „extrémistickou“ či „odpornou“. Nakoľko pre tieto spoločnosti plynie z krvavého interrupčného priemyslu nemalý zisk, snažia sa podobne ako v mnohých predošlých prípadoch potlačiť iniciatívy, ktoré môžu viesť k znižovaniu počtu potratov, ich reakcia teda nie je ničím neobvyklým.  

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.