25. marec – Deň počatého dieťaťa

Nechať žiť je správna voľba!
V týchto dňoch žije celé Slovensko nedávnymi predčasnými voľbami do NR SR. Avšak ľudia sa musia rozhodovať denno denne v najrozličnejších otázkach, ktoré im prináša život. Jednou z tých najzávažnejších môže byť aj otázka neplánovaného tehotenstva. Každý deň zomrie na Slovensku pri umelom potrate priemerne 35 detí! Je to veľká tragédia nielen pre deti, ale tiež ich rodičov i celú spoločnosť. „Nechať žiť je správna voľba!“ – toto je odkaz kampane na ochranu práv počatých detí, ktorú občianske združenie Fórum života realizuje v týždni od pondelka 19. 3. 2012 do nedele 25. marca, kedy je Deň počatého dieťaťa.

Kampaň Fóra života
Ide o pravidelnú celoslovenskú  kampaň 43 mimovládnych organizácií združených vo Fóre života. Jej cieľom je šíriť úctu ku každému dieťaťu od počatia, zdvihnúť verejne hlas na obranu ich základného ľudského práva na život, šíriť argumenty v prospech ochrany detí a mobilizovať spoločnosť k pomoci pre ich rodičov a rodiny. Tento rok prebieha 12. ročník kampane.
„Kampaňou chceme priniesť víziu sveta bez umelých potratov, sveta v ktorom je život každého rešpektovaný s úctou a láskou. Mať rád život je základom k tomu, aby život mal zmysel a bol naplnený. Zároveň ponúkame riešenia pre to, aby mohol byť život zachovaný a rozvíjaný. A k tomu pozývame celú spoločnosť.“ – povedala o cieľoch kampane predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová.

Biela stužka
Počas tohto týždňa budú dobrovoľníci v zapojených mestách rozdávať letáky a biele stužky a uskutočnia sa viaceré diskusie, prednášky a ďalšie aktivity po celom Slovensku. Kampaň je možné podporiť nosením bielej stužky na odeve. Biela stužka je symbol detskej nevinnosti a bezbrannosti a jej nositeľ sa hlási k rešpektovaniu práva na život od počatia.
Do kampane sa zapojili stovky dobrovoľníkov v desiatkach slovenských miest. V asi dvadsiatich mestách budú dobrovoľníci rozdávať biele stužky aj na verejných priestranstvách. V centre Bratislavy budú dobrovoľníci diskutovať s občanmi a rozdávať biele stužky v pondelok 19. 3. a v stredu 21. 3. 2012. Podobne sa zapoja aj dobrovoľníci napríklad v Trnave, Žiline, Leviciach, Banskej Bystrici, Žiari nad Hronom a ďalších mestách.

25. marec
Centrálnym dňom kampane je 25. marec, ktorý je na Slovensku vyhlásený za pamätný Deň zápasu za ľudské práva, ktoré sú dnes odopierané počatým deťom. Na tento deň pripadá aj smutné výročie odchodu prvého židovského transportu zo Slovenska do koncentračného tábora Osvienčim. Kresťania na celom svete zasa oslavujú v tento deň slávnosť Zvestovania Pána, teda spomienku na počatie Ježiša Krista. Z týchto dôvodov Fórum života v roku 2005 vyhlásilo 25. marec za Deň počatého dieťaťa a pripomína si ho každoročne verejnoprospešnou kampaňou.

Pochody za život
Kampaň vyvrcholí tento rok dvomi pochodmi za život, ktoré sa uskutočnia 25. marca v Bratislave a v Košiciach.
V Bratislave je program spojený aj so spomienkou na sviečkovú manifestáciu z roku 1988 a Fórum života ho organizuje v spolupráci s Fórom kresťanských inštitúcií. Program začne o 15,00  koncertom hudobnej skupiny KOMAJOTA na Hviezdoslavovom námestí pred historickou budovou SND. Nasledovať budú slávnostné príhovory. Potom bude nasledovať sv. omša o 17,00 v Katedrále sv. Martina, ktorú bude celebrovať bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. O 18,00 sa účastníci presunú na Hviezdoslavovo námestie. Samotný pochod sa začne o 18,30 pri pamätníku sviečkovej manifestácie na Hviezdoslavovom námestí a jeho trasa povedie cez mesto k pamätníku nenarodených pri Modrom kostolíku, kde sa ukončí približne o 19,15.
V Košiciach sa program začne sv. omšou o 15,00 v Katedrále sv. Alžbety, sv. omšu celebruje košický arcibiskup Mons. Bernard Bober. Približne o 16,00 odštartuje od katedrály pochod k budove Ústavného súdu SR. Pochod organizuje občianske združenie Deti sv. Alžbety s podporou Fóra života a ďalších spoločenstiev.

Výzva poslancom
Fórum života tento týždeň odovzdá novým poslancom NR SR list s výzvou, aby využili svoj mandát na ochranu základného ľudského práva na život všetkých počatých detí. Výkonný riaditeľ Fóra života Marek Michalčík k plánovanej iniciatíve poznamenáva: Verejná mienka ovplyvňuje chuť legislatívcov veci meniť alebo nemeniť. Zároveň ale aj zákony ovplyvňujú verejnú mienku. Je dôležité, aby sa situácia bezbranných počatých detí zlepšila na občianskej ako aj na legislatívnej úrovni. Preto robíme kampaň a preto apelujeme na poslancov. Podľa prieskumu, ktorý si Fórum života nechalo vypracovať u renomovanej prieskumnej agentúry na jeseň 2011 si iba 25 % občanov Slovenska myslí, že umelý potrat by mal byť dovolený z akýchkoľvek dôvodov. Naopak, vyše polovica respondentov (53 %) uviedla, že by mal byť dovolený iba z veľmi vážnych dôvodov a k tomu 16 % si myslí, že by nemal byť dovolený vôbec. Naša legislatíva, ktorá umožňuje umelý potrat bez udania akéhokoľvek dôvodu, nielenže dôsledne nechráni právo na život počatých detí, ale ani len nekopíruje názory obyvateľov Slovenska. Myslíme si, že je načase tento nehumánny zákon zmeniť.“

Konferencia Vyber si život o hrozbe eutanázie
Súčasťou kampane je už tradične aj konferencia Vyber si život, ktorú organizuje Fórum života v spolupráci s členskou organizáciou Áno pre život a Fakultou Misijnej práce a tropického zdravotníctva VŠZaSP sv. Alžbety. Tento rok sa konferencia uskutoční  23. a 24. marca v Rajeckých Tepliciach a pôjde už o jej 14. ročník. Tento ročník bude zameraný na tému: „Ľudská dôstojnosť, staroba a zomieranie“. Na konferencii vystúpia okrem iných zakladateľka hospicového hnutia v ČR Marie Svatošová, taliansky politik Luca Volonte, ktorý sa zaslúžil o prijatie rezolúcie proti eutanázii na pôde Rady Európy v januári 2012, europoslakyňa Anna Záborská či bioetik Jozef Glasa. Na konferencii budú odovzdané aj Ceny Antona Neuwirtha za ochranu života za rok 2012. Bližšie informácie sú k dispozícii na stránke http://konferencia.www.forumzivota.sk/.

Projekty konkrétnej pomoci
Počas kampane budú prezentované projekty konkrétnej pomoci Fóra života, a to poradňa Alexis (www.alexisporadna.sk) a projekt Zachráňme životy (www.zachranmezivoty.sk).
„Počas vyše dvoch rokov fungovania poradne Alexis bolo emailom, telefonicky alebo osobne riešených 237 prípadov. Vďaka projektu Zachráňme životy sa narodilo 49 detí a bolo riešených 856 prípadov. Darcovia prispeli na pomoc tehotným ženám v núdzi sumou vyše 111 tis. eur, ktorá bola v plnej výške (100 % z darov) použitá na konkrétnu pomoc.“ – konštatuje Zuzana Kiňová, manažérka projektov konkrétnej pomoci Fóra života.

Podpora kampane
Kampaň môžu občania podporiť okrem nosenia bielej stužky aj finančne na čísle účtu 0422874576/0900.

Viac informácií
Všetky dôležité informácie sú uvedené aj na domovskej stránke kampane www.25marec.sk. Kampaň je možné sledovať aj na stránke Fóra života na sociálnej sieti Facebook.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.