Španielsko : Vláda ruší povinnosť škôl tendenčne vyučovať o homosexualite

Nová vláda, ktorá je v Španielsku pri moci od februára tohto roka, prisľúbila zrušiť kontroverzný vzdelávací program.
Podľa nariadení predošlého kabinetu boli školy povinné v rámci výuky predmetu občianska výchova poskytovať žiakom informácie na základe homosexuálnej a socialistickej ideologickej koncepcie.
Učitelia mali vytvoriť priestor pre “ kritické zhodnotenie sociálnej a sexuálnej časti pracovných, rasistických, xenofóbnych, sexistických a homofóbnych presdudkov“ a usilovať sa o zmenu postoja študentov k homosexualite.
Súčasné osnovy predkladajú študentom výlučne poznatky o španielskej vláde, právnom systéme, zodpovednosti a pluralizme, demokracii a európskych inštitúciách.
Nový kabinet pod vedením premiéra Mariano Rajoy Breja pokračuje v iniciatívach prispevajúcich k posilneniu ochrany života a  rodiny, keď už niekoľko dní po nástupe k moci vláda informovala o pláne sprísniť interrupčnú legislatívu a znížiť tak vysoký počet potratov v krajine. Viď článok www.www.forumzivota.sk/index.php?page=0&type=news&id=35&method=main&art=651

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.