Śvajčiarsko : Počet eutanázii asistovanou samovraždou vzrástol za 11 rokov o 700% !

Sedemnásobný nárast počtu pacientov, ktorí žiadali o asistovanú samovraždu, zaznamenali v rozmedzí rokov 1998 až 2009 vo Švajčiarsku.
Asistovaná samovražda je vo Švajčiarsku povolená od roku 1941, ak pri nej nie je prítomný priamo lekár a asistent nemá v úmysle priame nasmerovanie pacienta ku smrti. V roku 2011 ju využilo 416 pacientov, v roku 2009 takmer 300, no v roku 1998 ich bolo 43. O procedúru žiadalo viac žien ako mužov. Najčastejšími ochoreniami, pri ktorých je asistovaná samovražda využívaná, sú rôzne druhy rakoviny, kardiovaskulárne choroby a neurodegeneratívne poruchy.
Krajina je známa aj návštevami pacientov z rôznych častí sveta, ktorí žiadajú o eutanáziu formou asistovanej samovraždy, keďže nie je vo väčšine krajín legálna a existuje v nej celá sieť kliník zameraných na vykonávanie tejto procedúry.
Zaujímavým faktom je, že väčšina eutanázii sa deje v nemecky hovoriacej časti krajiny, menej vo frankofónnej oblasti.
Vo Švajčiarsku nie je povolená aktívna eutanázia, teda priame podanie smrtiacej látky lekárom, na rozdiel napríklad od Holandska či Belgicka, kde sú povolené obe formy, teda eutanázia aktívna i asistovaná samovražda.  

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.