Slovinci odmietli v referende zákon pripúšťajúci manželstvá homosexuálov

Občania Slovinska odmietli v referende nový zákon o rodine prijatý v minulom roku.
Plebiscitu sa zúčastnilo 26% obyvateľov Slovinska, pričom 55% hlasujúcich sa vyslovilo za odmietnutie zákona, ktorý mal okrem iného umožniť uzatváranie manželstiev medzi partnermi rovnakého pohlavia a následnú adopciu detí týmito pármi. Konanie referenda bolo výsledkom občianskej angažovanosti, petíciu za jeho vyhlásenie podpísalo okolo 50-tisíc ľudí. Predseda biskupskej konferencie Slovinska a zároveň arcibiskup Ľubľany Anton Stres vyjadril spokojnosť s výsledkom hlasovania a poďakoval všetkým, ktorí sa zasadili za práva detí byť vychovávané v tradičnej rodine.   

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.