Poľsko : Kritika vládnej podpory antikoncepcie

Poľské ministerstvo zdravotníctva sa rozhodlo zaradiť do zoznamu liekov so štátnou podporou  antikoncepčné prostriedky, čo vyvolalo vlnu nespokojnosti lekárov.
Problémom v krajine je totiž nedostatok financií na základné, mnohokrát životne dôležité lieky. Zástupcovia lekárov vyčítajú vláde podľahnutie tlaku antikoncepčnej lobby. Prvé podoby návrhu počítali s podporou medikamentov, ktoré môžu byť využívané aj ako konttraceptíva, ale ich prvotné určenie je iné, aktuálne znenie zahŕňa aj niekoľko prípravkov s takmer výlučne antikoncepčným účinkom (konkrétne ide o prípravky Cyprest, Diane, Syndi, Depo-Provera a Levomine, pričom iba prípravok Depo-Provera sa vo vysokých dávkach používa aj na liečenie onkologických ochorení). Odporcovia vládneho nariadenia vyčítajú ministerstvu pokrytecký prístup, pretože hoci je v krajine na jednej strane mnoho neplodných párov, na strane druhej sú prijímané návrhy nabádajúce ženy v plodnom veku k obmedzovaniu plodnosti.  

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.