USA : Prezident Obama o podpore homosexuálnych manželstiev

Americký prezident Barrack Obama informoval v rozhovore pre televíziu ABC o svojich postojoch k manželstvám osôb rovnakého pohlavia.
Počas priameho prenosu povedal, že homosexuálne páry by mali mať možnosť uzvatvárať manželstvo podobne ako heterosexuálne a ku všetkým občanom USA by sa malo pristupovať rovnako a spravodlivo.
Svoje vyhlásenie sa snažil podoprieť aj kresťanským hľadiskom o potrebe milovať svojich blížnych podľa jedného z dvoch hlavných prikázaní. Obama vyhlásil, že je praktizujúcim kresťanom a vnímal túto otázku citlivo, keďže manželstvo je pre mnohých ľudí niečo, čo si spájajú s tradíciou a náboženským presvedčením.   
V minulosti podporoval súčasný prezident USA registrované partnerstvá, nakoľko sa domnieval, že je to dostatočná forma, ale nie už manželstvá homosexuálov.
Pred predošlými prezidentskými voľbami sa Obama vyjadril, že „manželstvo je posvätný zväzok medzi mužom a ženou“, ku zmene názoru ho vraj priviedli skúsenosti jeho rodinných príslušníkov, ktorých partneri pochádzajú z rodiny, kde sú rodičmi osoby rovnakého pohlavia. Napriek proklamovanému postoju, že samotné rozhodnutia o možnosti sobášiť homosexuálov majú ostať v kompetencii jednotlivých štátov, sú známe zasahovania Obamovej administatívy do legislatívneho procesu v Minnesote a Severnej Karolíne s cieľom znemožniť zavedenie plnej ochrany manželstva ako zväzku muža a ženy. Prezident USA pravepodobne neplánuje navrhnúť zákon, ktorým by sa umožnilo uzavretie manželstva osôb rovnekého pohlavia v celej krajine.   
Vyhlásenie zožalo odozvu ako v tábore zástancov homosexuálnych manželstiev, tak aj v tábore pro-life predstaviteľov.
Predseda katolíckej biskupskej konferencie USA, kardinál Timothy Dolan konštatoval, že Obamov postoj, ktorým sa snaží zmeniť postavenie manželstva, je hlboko znepokujujúci, pričom zdôraznil, že obyvatelia USA si zaslúžia jednoznačne viac ako podvracanie základných kameňov celej spoločnosti – rodiny a manželstva.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.