Celoeurópska petícia za ochranu ľudskej dôstojnosti už spustená

11. mája 2012 Európska komisia zaregistrovala prvú európsku iniciatívu občanov zameranú na ochranu ľudskej dôstojnosti od počatia. Budú ju môcť podporiť aj občania Slovenska. 

Na základe žiadosti podpísanej na stretnutí zástupcov pro-life hnutí z 21 európskych krajín, ktoré sa konalo koncom marca 2012 v Bruseli, Európska komisia zaregistrovala európsku iniciatívu občanov (petíciu, ktorú môžu podporiť všetci občania EÚ), ktorej účelom je právna ochrana dôstojnosti, práva na život a integritu každej ľudskej bytosti od počatia. Pre úspech petície je potrebné, aby ju podporilo aspoň jeden milión občanov EÚ z aspoň 7 krajín únie. Ambíciou organizátorov je ale dosiahnuť niekoľkonásobné prekročenie tohto limitu. Podpísať petíciu bude možné do 10. mája 2013.

Medzi najdôležitejšími požiadavkami novej iniciatívy patrí, aby:
– žiadne rozpočtové prostriedky EÚ nemohli byť použité na financovanie činností, ktoré ničia ľudské embryá alebo ktoré predpokladajú ich zničenie;
– z prostriedkov EÚ nemohla byť financovaná výskumná činnosť zameraná na klonovanie ľudí, ani výskumné činnosti určené na vytváranie ľudských embryí výlučne na výskum kmeňových buniek alebo pre doplňovanie kmeňových buniek;
– rozvojová pomoc zo strany EÚ nemohla byť použitá na financovanie potratov, a to priamo alebo nepriamo, prostredníctvom financovania organizácií, ktoré sa vykonávajú alebo podporujú potrat.

Európska iniciatíva občanov je nový nástroj, ktorým môžu do legislatívy EÚ intervenovať aj priamo občania EÚ. Európska komisia musí každú úspešnú iniciatívu starostlivo posúdiť a navrhnúť legislatívne opatrenia vyplývajúce z požiadaviek petície. Tie sa potom môžu dostať na prerokovanie a schvaľovanie do Európskeho parlamentu alebo do Rady.   

Iniciatívu je momentálne možné podporiť v Taliansku. Prípravný výbor iniciatívy na Slovensku pripravuje všetky potrebné náležitosti k spusteniu petície aj u nás. O čase a možnostiach ako bude možné petíciu podporiť, vás budeme informovať.

Marek Michalčík
Prípravný výbor európskej iniciatívy občanov „Uno di noi” na Slovensku
 
Čo je to európska iniciatíva občanov?
Prostredníctvom európskej iniciatívy občanov sa vyzýva Európska komisia, aby predložila návrh právneho predpisu v oblasti, v ktorej má EÚ legislatívnu právomoc. Iniciatívu občanov musí podporiť aspoň jeden milión občanov EÚ z aspoň 7 z celkového počtu 27 členských štátov Únie. Pravidlá a postupy platné pre iniciatívu občanov sú ustanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie zo 16. februára 2011. Viac o európskej iniciatíve občanov na stránke http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/basic-facts.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.