Európska pro-life púť nadobúba konkrétne kontúry


Informácia z druhého stretnutia Medzinárodného výboru svetovej púte Czestochowskej Madony za ochranu života „od Oceánu k oceánu“.

V sobotu 5. mája 2012 sa v Czestochowej stretli predstavitelia pro-life hnutí z 18 krajín, aby prediskutovali blížiacu sa udalosť, kedy ikona Panny Márie Czestochowskej bude putovať cez Áziu a Európu od Tichého oceánu k Atlantickému oceánu – z Vladivostoku do Fatimy.
V dopoludňajších hodinách arcibiskup metropolita z Czestochowej  Wacław Depo pozval všetkých hostí na sv.omšu do kaplnky v Jasnej Gore, ktorá bola slúžená na úmysel tejto púte. Stretnutie sa uskutočnilo v Pamätnom dome kardinála Štefana Wyszyńskeho, ktorý v ťažkých časoch komunizmu opakovane s veľkou vierou a nádejou predpovedal, že ikona Panny Márie Czestochovskej prejde svet, a jej púť začne vo východných krajinách, ktoré prešli skúsenosťou ateizácie.
Stretnutie malo pracovný charakter a jeho hlavným cieľom bolo určiť trasu a načasovanie prechodu cez všetky krajiny. Po obrade zasvätenia v januári tohto roka, ktoré viedol arcibiskup Stanislaw Nowak, ikona putovala do Minska v Bielorusku, kde navštívila novopostavený ortodoxný kostol sv. Mikuláša Japonského. Pastor pravoslávnej farnosti otec Pavol Serdiuk  priblížil, ako prítomnosť Matky Božej v jeho farnosti zmobilizovala ľudí postaviť kostol. Vo farnosti je aktívna organizácia, s názvom „Matula“, ktorá pomáha tehotným ženám v ťažkých situáciách.

Účastníci stretnutia potom diskutovali o možnostiach púte Matky Božej v ich krajinách. Výmena názorov bola dojímavá, pretože sme si uvedomili veľkosť tohto projektu. Trasa putovania pokrýva 23 krajín. Iba cesta cez Rusko a Kazachstan bude mať asi 12 tisíc km. Celková trasa bude dlhá asi 6000 km, pôjde od východných hraníc Ruska cez Bielorusko, Lotyšsko, Litvu, Poľsko, Českú republiku, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Slovinsko, Chorvátsko, Taliansko, Rakúsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Nemecko, Belgicko, Veľkú Britániu, Írsko, Francúzsko, Španielsko a Portugalsko.
Do Fatimy ikona pravdepodobne príde pred Vianocami a na jar pôjde na americký kontinent. Ikona sa vráti do Czestochowej 22.augusta na sviatok Panny Márie Kráľovnej.
V nadchádzajúcich dňoch bude ikona Matky Božej v spoločnosti bieloruskej delegácie a zástupca ruského pro-life hnutia pocestuje na východ: z Minska do Moskvy, kde sa plánuje automobilová rally za ochranu života .
Už vieme, že ikona Matky Božej príde do Viedne v dňoch 4. až 7. októbra, pretože v tom čase sa tu uskutoční VI .svetový modlitbový  pro-life kongres. Ostatné termíny sa dohodnú v najbližších týždňoch.

Usporiadateľmi púte sú pro-life hnutia z rôznych krajín. V Rusku sú to ortodoxné hnutia, v strednej a západnej Európe – rímsko- katolícke. Volokolamský metropolita Hilarion poslal list Medzinárodnému výboru, v ktorom vyjadril svoju podporu tejto požehnanej práce. Podporu vyjadrili aj metropoliti pravoslávnej cirkvi  Bieloruska, Litvy a Kazachstanu. V Rusku ikona Panny Márie Czestochovej bude putovať v ozdobenom aute. Spoľahlivé auto je absolútne nevyhnutné, vzhľadom na zlý stav ciest na Ďalekom východe a na Sibíri, kde na mnohých úsekoch  sú prašné cesty. V Európskej únii bude použitý špeciálne vyrobený oltár na kolesách, ktorý bude ťahaný autom. Zariadenie teraz vyrábajú v Gdańsku s podporou mnohých priateľských ľudí.

Ewa H. Kowalewska
Human Life International – Poľsko
koordinátorka púte Panny Márie v Európe.


Poznámka na záver:
Slovensko na stretnutí zastupovali degáti Fóra života Peter Dobeš a Elena Lehocká.
Púť ikony Panny Márie Czenstochowskej bude na slovenskom území prebiehať niekedy v auguste. O konkrétnej trase a termínoch budeme informovať prostredníctvom web stránky Fóra života a ďaľších informačných kanálov. Už teraz pozývame všetkých, aby sa zapojili do tejto celosvetovej púte a vytvorili tak spoločne silné posolstvo úcty k životu v spojení s Matkou všetkých nenarodených.
Marek Michalčík, Fórum života

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.