Španielsko : V Madride prebieha Svetový kongres rodín

Španielska metropola hostí v týchto dňoch 6.Svetový kongres rodín, ktorého hlavným mottom je : „Manželstvo a rodina – budúcnosť ľudstva“.
Svetový kongres rodín je zároveň najväčším medzinárodným fórom, kde sa stretávajú rodiny a lídri prorodinných organizácii aby diskutovali o manželstve a rodine v súčasnom svete, jej úlohách, poslaní, problémoch a víziách do budúcnosti.
Hlavnými cieľmi stretnutia je vyzdvihnúť hodnotu a nenahraditeľnosť rodiny ako najlepšieho miesta pre nadobudnutie a rozvíjanie duchovných, spoločenských, kultúrnych a etických hodnôt, potrebu ochrany tradičného manželstva a vznik nových iniciatív, ktoré sa budú usilovať o obhajobu rodiny, spoluprácu prorodinných organizácii a zastupovanie záujmov rodín v politických záležitostiach a legislatívnych procesoch.
Organizátormi sú zástupcovia najväčších španielskych prorodinných organizácii, koordinátorom je organizácia HazteOir, ktorej hlavným poslaním je podľa vyjdadrení jej predstaviteľov napomáhanie rozvoju občianskej spoločnosti.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.