Okolo 120 mladých ľudí symbolicky podporilo rodinu


Okolo 120 mladých ľudí a rodín s deťmi vytvorili v sobotu 9. júna v Bratislave približne sto metrov symbolicky dlhú živú reťaz, ktorú spájala jedna červená stuha symbolizujúca všetky generácie rodín.

Rodiny s deťmi spájali aj červené trička, na ktorý bol nápis „Rodina je úžasná a výnimočná, lebo deti sú naša budúcnosť, mama a tato navždy, nie je nič lepšie pre deti, hrdí na rodinu“. Na Hlavnom námestí potom spoločne zo stuhy vytvorili veľké srdce. Organizátori sa s deťmi naučili jednu pesničkovú ukazovačku, a potom sa deti zapojili do špeciálnej stužkovej reťaze a ako „raketa“ odleteli do Bibiany.

Cieľ živej reťaze, ktorým bolo ukázať radosť z toho najcennejšieho sa podľa organizátorov podarilo naplniť. Rodina je podľa nich skutočne úžasná a výnimočná, lebo sa v nej rodia a najlepšie vychovávajú deti, nikde inde sa to lepšie nedá. Nič iné nie je také výnimočné a žiadne iné priateľské vzťahy sa rodine založenej manželstvom nevyrovnajú. Rodina si zaslúži svoje výnimočné postavenie.

V akcii chcú organizátori, medzi ktorých patrili Anton Chromík, občianske združenia Pastor bonus, Liga pár páru, Fórum života, pokračovať aj o rok, kedy sa rozhodli vytvoriť nový rekord. Všetky informácie z tejto akcie, ako aj informácie o budúcich podobných organizátori zverejnia na sociálnej sieti Facebook – na stránke: Hrdí Na Rodinu.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.