Fórum života k štatistikám o poklese potratov v SR

Občianske združenie Fórum života víta štatistiky, podľa ktorých išlo v minulom roku na potrat najmenej žien od roku 1960. „Sme veľmi radi, že je takýto trend. Myslím, že je to najmä vďaka zákonu o informovanosti žien pred potratom z roku 2009 a takisto ponukou dobrých alternatívnych riešení pre ženy, ktoré sa rozhodujú ísť na potrat,“ uvádza predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová. Zo štatistickej publikácie Potraty v SR 2011, ktorú vydalo Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) vyplýva, že kým v roku 1990 podstúpilo na Slovensku umelé prerušenie tehotenstva 47.901 žien a v roku 2000 to bolo 16.580, vlani počet umelých potratov klesol na 8.818. Celkovo bolo vlani zaznamenaných 16.484 potratov, z toho 5.083 spontánnych.

„Stále viac riešime prípady cez našu poradňu pre ženy a dievčatá www.alexisporadna.sk. Stúpa počet žien, ktoré chcú byť informované a hľadajú pomoc. To je jedna strana mince, čo nás veľmi teší, hoci ešte stále príliš veľa deťom nie je umožnené narodiť sa, v prepočte ide o 24 počatých životov na Slovensku každý deň. Na druhej strane je podľa štatistík veľký nárast používania voľne dostupnej antikoncepcie. Myslím teda, že na tomto poli ešte je čo robiť a je potrebné ženy informovať o nepriaznivých účinkoch jej užívania, aj o morálnych aspektoch tejto problematiky,“ dodáva Marcela Dobešová.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.