Brazília, OSN : Zástancovia potratov pripúšťajú porážku na medzinárodnej konferencií v Riu de Janeiro

Počas posledných šiestich mesiacov sa Populačný fond OSN (UNFPA, United Nations Fund for Population Activities) spoločne s Nórskom a Islandom, organizáciou Katolíci za voľbu (Catholics for Choice; organizácia pôsobiaca najmä v USA, ktorá obhajuje potraty a zároveň sa hlási ku katolicizmu avšak katolíckou cirkvou nie je akceptovaná, pretože jej aktivity sú v príkrom rozpore s jej učením, pozn. editora) a Medzinárodnou federáciou pre plánované rodičovstvo (International Planned Parenthood Federation; najväčšia medzinárodná propotratová mimovládna organizácia na svete, na Slovensku pôsobí jej členská organizácia pod názvom Slovenská spoločnosť pre plánované rodičovstvo, pozn. editora), horúčkovito činili, aby využili konferenciu Rio+20 o trvalo udržateľnom rozvoji na podporu medzinárodného práva na potrat, ako aj na kontrolu pôrodnosti (antikoncepciu a sterilizáciu).

Katolíci za voľbu (Catholics for Choice) rozdávali množstvo publikácií a letákov so zrejmým cieľom podkopať osobitný vplyv Vatikánu ako stáleho pozorovateľa v Organizácii Spojených národov. V nedávnom dokumente z brífingu tvrdia, že „Svätá stolica má tendenciu trvať na outsiderských pozíciách, ktoré ju stavajú ďaleko od pozícií prevládajúceho konsenzu“, podkopáva „medzinárodný konsenzus o ľudských právach a odstraňuje normy a princípy, ktoré sú všeobecne oceňované členmi OSN“.

Avšak rokovania v Riu tento týždeň ukázali, že Svätá stolica nielenže nestojí bokom, ale naopak, je lídrom konsenzu. Spoločne ňou všetky nasledujúce krajiny – Nikaragua, Čile, Rusko, Honduras, Sýria, Dominikánska republika, Kostarika a Egypt – odmietli začlenenie „reprodukčných práv“ do záverečného dokumentu konferencie Rio+20.

Nikaragua, na čele ktorej stojí ľavicová vláda, bola azda najvýrečnejšia a trvala na tom, aby delegácie prestali „zahmlievať termín reprodukčné práva“, o ktorom „každá krajina vie, že v OSN je to dohovorený symbol pre potrat.“ Nikaragujská delegácia poukázala na to, že nie Svätá stolica, ale Nórsko a Island podkopávajú konsenzus, keď predkladajú „nebezpečné položky“, ktoré by nútili štáty odsúhlasiť dokument, ktorý je „v priamom rozpore so zákonmi ich štátu. Čílska delegácia urobila podobné vyhlásenie , deklarovala, že „právo na život“ je „nezlučiteľné s termínom reprodukčné práva“, a spochybnila jeho zaradenie do dokumentu, ktorý by mal riešiť otázky trvalo udržateľného rozvoja.

Už predtým sa kontroverzné prepojenie reprodukčných práv s trvalo udržateľným rozvojom nadobudlo jasné kontúry, keď Nový Zéland spoločne s Nórskom, Islandom, Spojenými štátmi, Kanadou, Švajčiarskom, Európskou úniou a Austráliou žiadali, aby termín „populačná dynamika“, zavedený organizáciou UNFPA, bol uvedený v tom istom odseku ako sexuálne a reprodukčné zdravie.

Rusko a Svätá stolica spoločne so štátmi G77 okamžite poukázali na to, že tento termín, najmä keď sa spomína v tom istom odseku ako plánované rodičovstvo, je pokusom o „presadzovanie kontroly pôrodnosti“ ako prostriedku na dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja. Táto formulácia bola taktiež vyčiarknutá z dokumentu.

Počas konferencie sa delegácia Európskej únie aj delegácie z Afriky k otázke reprodukčných práv a kontroly pôrodnosti zväčša nevyjadrovali, ale z rozličných príčin. Africké delegácie mali obavy, že ak prehovoria, bude im zastavené financovanie z organizácií ako UNFPA, od ktorého vo veľkej miere závisia. Naproti tomu Európska únia sa nevyjadrila z dôvodu, aby sa nenarušil konsenzus vo vnútri jej vlastného zoskupenia, vzhľadom k tomu, že tri štáty, ak nepočítame Írsko, neoblomne zastávajú právo na život.

Feministky, dožadujúce sa práva na potrat, sa už sťažujú na svoju prehru v Riu. Vicky Markhamová z Centra pre životné prostredie a populáciu už kontaktovala RH Reality Check (Reproductive & Sexual Health and Justice Reality Check; online časopis a komunita, určené pre jednotlivcov a organizácie, ktorí sa angažujú v problematike sprístupňovania služieb tzv. reprodukčného a sexuálneho zdravia a práv s nimi spojených v liberálnom ponímaní, pozn.prekl.), s cieľom biť na poplach kvôli hroziacej porážke. „Rokovania na konferencii Rio+20 o koncepte jazyka a interpretácii, ktorá zahŕňa „ženy“ a „reprodukčné zdravie“ sa náhle obrátili k horšiemu a veci vyzerajú podľa správ z miesta konania veľmi zle…“ Uviedla, že mimovládne organizácie zorganizovali včera poobede demonštráciu v blízkosti konferenčného centra, aby protestovali proti prijatiu záverov znamenajúcich ich porážku. (Našťastie sa zdá, že to bolo príliš neskoro a v malom rozsahu, vďaka Bohu, pozn.editora) 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.