Nový Zéland : Eugenické praktiky pred Medzinárodným trestným súdom

Medzinárodný trestný súd so sídlom v holandskom Haagu sa začal zaoberať podnetom od mimovládnych organizácii na Novom Zélande, poukazujúcim na diskriminačnú legislatívu prijatú tamojším ministerstvom zdravotníctva.
Iniciátormi žaloby boli organizácie Saving Downs, združujúca ľudí, ktorí požadujú rešpektovanie ľudí s Downovým syndrómom a ich ochranu v spoločnosti, Asociácia ľudí s ochorením Spina Bifida a pro-life organizácia Right to Life New Zealand.
Kameňom úrazu je predpis z roku 2010, prikazujúci vykonávať prenatálny screening každej tehotnej žene v krajine, pričom v prípade zistenia postihnutia sa žena ocitá pod veľkým tlakom, neraz jej lekári odporúčajú tehotenstvo ukončiť.
Sťažovatelia právom považujú predpis za diskriminačný a umožňujúci neľudské eugenické praktiky, preto sa obrátili
na Medzinárodný trestný súd.  
Hovorca organizácie Saving Downs upozorňuje, že Nový Zéland je signatárom takzvaného Rímskeho štatútu, ktorý prísne zakazuje diskrimináciu v rámci predpôrodnej prevencie.   

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.