Nový pamätník nenarodeným deťom v Podolínci

Do zoznamu niekoľkých desiatok pamätníkov nenarodeným deťom na Slovensku, zverejneného a aktualizovaného na našej webovej stránke, počas uplynulého víkendu pribudol ďalší prírastok. V meste Podolínec sa 29. júla, po skončení odpustovej svätej omše pri príležitosti sviatku sv. Anny a Joachima, uskutočnilo posvätenie pamätníka nenarodeným deťom.

Na pomníku je znázornený obrázok dieťaťa v lone matky a citát z denníka sv. Faustíny „Iba láska dáva hodnotu našim skutkom“. Pri príležitosti posviacky pamätníka sa uskutočnil predaj perníkov s nálepkami „Som za život“, z ktorého výťažok vo výške 175 eur poputuje na podporu poradne pre ženy a dievčatá Alexis.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.