Nová webstránka k púti ikony Panny Márie Częstochowskej na podporu civilizácie života

V rámci príprav na blížiacu sa púť ikony Panny Márie Częstochowskej na Slovensku, Fórum života spustilo do prevádzky internetovú stránku www.odoceanukoceanu.sk, kde poskytuje informácie a všetky potrebné údaje k projektu Od oceánu k oceánu – putovaniu ikony po 23 krajinách Ázie a Európy.

Prvým zastavením ikony v našej krajine bude 31. augusta Bratislava, rozlúčka sa uskutoční 8. septembra v Ľutine, odkiaľ kópia obrazu Panny Márie Częstochowskej bude pokračovať do Maďarska. Všetci ľudia, ktorí sú zástancami ochrany ľudského života od počatia po prirodzenú smrť a chcú podporiť rozvoj civilizácie života a lásky, sú pozvaní zúčastniť sa na niektorom zo zastavení ikony počas cesty po Slovensku.

Podrobný program je k dispozícii tu:
http://odoceanukoceanu.sk/putovanie-na-slovensku/.

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.