Trnavská Konferencia OCHRANA ŽIVOTA

Trinásty ročník konferencie OCHRANA ŽIVOTA je venovaný téme Osobnosti a vývoj vedných odborov. Cieľom konferencie s medzinárodnou účasťou je zdôrazniť význam osobností pre rozvoj vedy a poukázať na menej známe osobnosti slovenského pôvodu. Orientácia príspevkov bude najmä na odbory štúdia na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce (ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo, sociálna práca, laboratórne vyšetrovacie metódy). V samostatnom bloku budú prednášky orientované na históriu Pro-life hnutia na Slovensku a osobnosti tohto hnutia.

V úvode budú prezentované príspevky približujúce život a dielo básnika a patológa prof. MUDr. Františka Šubíka pod názvom „Pocta Andrejovi Žarnovovi“.

Konferencia sa bude konať 28. septembra v Trnave.

Bez poznania svojej minulosti nemôžeme pripravovať svoju budúcnosť.

Informácie: bchmelik@truni.sk

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.