Kanada : Parlament otvorí diskusiu o legislatíve upravujúcej ochranu života

Diskusia začne z podnetu konzervatívneho poslanca koncom septembra, týkať sa má aj samotnej definície ľudskej bytosti v kanadskom práve.
Stephen Woodworth publikoval vyhlásenie, kde žiada otvorenie otázky právnej úpravy zákona o ochrane života a interrupciách. Zmeny požaduje najmä v článku 223 Trestného zákona, ktorý definuje ako ľudské bytosti až narodených, ktorí sú „úplne nezávislí a životaschopní mimo tela svojej matky“ a ďalej upravuje právne postihy v prípade „ublíženia na zdraví dieťaťu pred alebo počas narodenia, ak v dôsledku zranení zomrie, pričom sa už stalo ľudskou bytosťou“. Poslanec poukazuje najmä na absurdnosť týchto definícií, podľa ktorých „dieťa päť minút pred narodením nemusí byť vnímané ako ľudská bytosť“.
V súvislosti s touto iniciatívou vydala vyhlásenie aj Kanadská lekárska komora, to však vyznieva maximálne šalamúnsky a svojím spôsobom lakonicky, Komora sa uzniesla, že ľudskými bytosťami sa deti stávajú až narodením, čím vlastne schvaľuje súčasnú legislatívnu úpravu.
Organizácie pro-life v Kanade inciatívu poslanca vítajú, aj keď neočakávajú, že prinesie zásadné zmeny. Môže však vniesť viac svetla medzi verejnosť, nakoľko jej veľká časť podľa posledných prieskumov vôbec netuší, že dieťa pred narodením kanadské zákony nijak nechránia.  

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.